Министерството на образованието и науката със съдействието на Държавна агенция за закрила на детето и други отговорни институции е разработило Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции. Сред заложените мерки са:

  • Изготвяне и предоставяне на информация на детските градини и училищата за доставчици на социални услуги за деца, които имат ресурс и при необходимост могат да подкрепят педагогическите специалисти в работата им с учениците и техните родители. Поместване на информацията на електронните страници на детските градини, училищата и регионалните управления на образованието.
  • Изготвяне на информационен материал в електронен вариант - практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент и в други критични ситуации, и публикуване на материала на електронните страници на училищата и на регионалните управления на образованието.
  • Изготвяне и предоставяне на детските градини и училищата на информация за добри практики на взаимодействие с родители, които не сътрудничат на педагогическите специалисти, за намиране на съвместни решения в най- добрия интерес на децата.

Не затваряй очи!  Тук ще откриете статиите в БРАВО, посветени на кампанията.

   Не затваряй очи, когато твой съученик е подложен на унижение! 
   Не затваряй очи, когато по-слабите имат нужда от твоята помощ! 
   Не затваряй очи, когато станеш свидетел на насилие!

Не затваряй очи!