Списък на учителския колектив на Професионална гимназия по строителство, 

архитектура и геодезия  "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана

 

 

 

 

 


Име, фамилия

1

инж. Красимира Каменова  - Директор,

2

Ваня Алексова - заместник- директор по производствено-учебната  дейност

3

Огнян Борчев - заместник-директор по учебната  дейност

4

Илиана Младенова - учител по български език и литература

5

Пролет Янчева - учител по български език и литература

6

Жанета Георгиева - учител по немски език

7

Елена Неделкова - учител по английски език

8

Таня Иванова - учител по математика

9

Николай Николов - учител по математика и физика

10

Иван Марков - учител по информатика и информационни  технологии

11

Йолина Йорданова - учител по история и цивилизация

12

Румяна Митова - учител по география и икономика

13

Първолета Първанова - учител по философски цикъл

14

Емилия Валерова - учител по биология и здравно образование

15

Камен Найденов - учител по химия и опазване на околната среда

16

Горан Аврамов - учител по физическо възпитание и спорт

17

Биляна Иванова - учител по физическо възпитание и спорт

18

ланд.арх. Веселина  Заркова - педагогически съветник

19

инж. Росалена Петрова - учител по теория на професията и специалността

20

инж. Тихомир Макавеев - учител по професионална подготовка "Системно програмиране"

21

Йонка Маркова - учител по професионална подготовка "Системно програмиране"

22 Даниела Макавеева - учител професионална подготовка "Системно програмиране"

23

Виолета Стефанова - учител по английски език

24

Десислава Ефтимова - учител по английски език

25

Мая Борисова - учител професонална подготовка

"Недвижими имоти"

26

 

 

Наталия Петрова- учител професионална подготовка "Недвижими имоти"