Списък на учителския колектив на Професионална гимназия по строителство, 

архитектура и геодезия  "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана

 


Име, фамилия

1

инж. Красимира Каменова  - Директор,

2

инж. Людмила Григорова - заместник- директор по производствено-учебната  дейност

3

Огнян Борчев - заместник-директор по учебната  дейност

4

Илиана Младенова - учител по български език и литература

5

Мариана Първанова - учител по български език и литература

6

Пролет Янчева - учител по български език и литература

7

Жанета Георгиева - учител по немски език

8

Елена Неделкова - учител по английски език

9

Таня Иванова - учител по математика

10

Малена Йорданова - учител по математика

11

Николай Николов - учител по математика и физика

12

Иван Марков - учител по информатика и информационни  технологии

13

Йолина Йорданова - учител по история и цивилизация

14

Румяна Митова - учител по география и икономика

15

Първолета Първанова - учител по философски цикъл

16

Емилия Валерова - учител по биология и здравно образование

17

Камен Найденов - учител по химия и опазване на околната среда

18

Горан Аврамов - учител по физическо възпитание и спорт

19

Биляна Иванова - учител по физическо възпитание и спорт

20

ланд.арх. Веселина  Заркова - педагогически съветник

21

инж. Росалена Петрова - учител по теория на професията и специалността

22

арх. Галина Лазарова - учител по теория на професията и специалността

23

инж. Орлин Монов - учител по теория на професията и специалността

24

инж. Лидия Василева - учител по теория на професията и специалността

25

Ваня Алексова - учител по професионална подготовка "Системно програмиране"

26

Йонка Маркова - учител по професионална подготовка "Системно програмиране"

27 Даниела Макавеева - учител професионална подготовка "Системно програмиране"

28

Виолета Стефанова - учител по английски език

29

Десислава Ефтимова - учител по английски език

30

инж. Анжела Паскова - учител по практика на професията и специалността

31

Мая Борисова - учител професонална подготовка

"Недвижими имоти"

32

 

33

Наталия Петрова- учител професионална подготовка "Недвижими имоти"

Руменка Стефанова - учител професионална подготовка "Недвижими имоти"