Списък на учителския колектив на Професионална гимназия по строителство, 

архитектура и компютърни науки  "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана

 

 

 

 


Име, фамилия

1

инж. Красимира Каменова  - Директор

2

Ваня Алексова - заместник-директор по учебно- производствена  дейност

3

Огнян Борчев - заместник-директор по учебната  дейност

4

Илиана Младенова - главен учител по български език и литература

5

Пролет Янчева - старши учител по български език и литература

6

Жанета Георгиева - старши учител по немски език

7

Десислава Ефтимова - старши учител по английски и немски език

8

Елена Неделкова - старши учител по английски език
9 Виолета Стефанова - старши учител по английски език

10

Мая Борисова - старши учител по английски език

11

Таня Иванова - старши учител по математика

12

Николай Николов - старши учител по математика и ИТ

13

Йолина Йорданова - старши учител по история и цивилизация

14

Наталия Петрова - старши учител по география и икономика

15

Венцислав Владимиров - старши учител по философски цикъл

16

Емилия Валерова - старши учител по биология и здравно образование

17

Камен Найденов - старши учител по химия и опазване на околната среда

18

Горан Аврамов - старши учител по физическо възпитание и спорт

19

Биляна Иванова - старши учител по физическо възпитание и спорт

20

инж. Росалена Петрова - старши учител в направление "Строителство"

21

инж. Наташа Владимирова - старши учител в направление "Строителство" 

19

арх. Галина Лазарова - старши учител в направление "Строителство"

20

инж. Милка Дакова - учител в направление "Строителство"

21 инж. Тихомир Петков - учител в направление "Строителство"

22

Йонка Маркова - старши учител в направление "Компютърни науки"

23

инж. Даниела Макавеева - старши  учител в направление "Компютърни науки"

24

инж. Тихомир Макавеев - учител в направление "Компютърни науки"

25

Димитър Гоцак - учител  в направление "Аудио-визуални изкуства и техники и производство на мултимедийни продукти"

26 ланд.арх. Веселина  Заркова - педагогически съветник

27

Румяна Митова - възпитател обжежитие на ПГСАКН

28

инж. Слави Ангелов - възпитател обжежитие на ПГСАКН
29 Любомир Петров - възпитател общежитие на ПГСАКН