Решаване на тест - Решаването на какъвто и да е тест започва с неговото четене. Първият поглед към последователността от задачи дава представа за различните области от употребата на езика, които ще се проверяват като умения, и за начините за проверка. Така можете да се ориентирате към по-лесните за вас въпроси и да се насочите първо към тях, а по-трудните да оставите за премисляне. Предварителният прочит не губи, а пести време и със сигурност предпазва от повече грешки.Как да пишем? - Най-лесно – като преписваме. И това не е лошо начало. Стига да знаем откъде. Всеки се учи на нещо от нещо вече създадено, направено. Речта се усъвършенства с говорене, но за набавяне на липсващите думички е добре и да се чете. Особено за изразяването в писмена форма. Писането за и по повод на литературата е едно от най-добрите упражнения за развиването на мисълта, обогатяването на речника, фразеологията. Защото литературата говори почти за всичко, което ни заобикаля, предлага словесни и ценностни модели, от които чрез приемане и отричане можем да създадем своите.Образователното задължение за създаване на коментарни текстове като реакция на художествени текстове не е от най-приятните, но е неизбежно. И не е невъзможно да се превърне в интелектуално приключение.

Как да четем? - Четенето на какъвто и да е текст не е само прочитане на букви, думи, изречения. Четенето е разчитане, т.е. разбиране на казаното. Художествените текстове са по-различни от останалите, защото изричат хора и светове чрез творческата измислица на автора, която се надява да изглежда убедителна и истинна. Но това е неговото разбиране за истинност и то може да не съвпада с читателското, дори да не е близо до него (особено ако текстът е писан в много различно време от времето на четенето). Затова е доста по-трудно да се разбере казаното в една литературна творба. И все пак има начини, които помагат да се достигне до смисъла й или поне до тази част от него, която се възприема по сходен начин от повечето вероятни читатели. Разбирането на худежествения текст има две условия:

  • да харесаш това, за което се говори (четенето като удоволствие)
  • да те впечатли начинът, по който се говори.

Двете са свързани. И най-драматичната история не може да те развълнува, ако е разказана нескопосано. И обратно. Понеже произведенията, изучавани в училище, са избрани предварително, харесването им от учениците не е гарантирано. Но може да се предизвика, ако се вникне в начина на направата им и се окаже, че чрез нея са отправени важни и за съвременния човек послания.

Как да се подготвя за матурата? - Вероятно този въпрос мъчи повечето зрелостници. Сигурно се питате: "Какво да правя?”, "Да ходя ли на уроци?”, "Къде да намеря информация – може би в Интернет!?”, "Кой може да ми помогне?” или пък дори не се и замисляте, защото смятате да преписвате и сте сигурни, че ще успеете. Отговора на всички тези въпроси или поне на част от тях е МНОГО УЧЕНЕ. Да, сигурно ви звучи познато и сигурно вече ви е писнало да го чувате, но колкото и да го отричате – това е единственият начин да си вземетематурите с хубави оценки и след това да се порадвате на студентския живот. За съжаление нищо няма да научите нито в Интернет, нито с хленчене, нито по кафетата. Спекулации относно броя на матурите и тяхното съдържание ще има винаги, но за да сте спокойни просто трябва да залягате над учебниците. Колкото до частните уроци – да, струват пари, но ако смятате, че няма да се справите сами или просто ви трябва някой, който да ви "ръчка”, за да учите, не се колебайте и не се мотайте много дълго… все пак Матури 2013 наближават. Също така не подценявайте себе и знайте, че всеки би могъл да се подготви и сам стига да има малко воля и самодисциплина и да си вземе няколко сборника с тестови задачи и правила.

В крайна сметка всичко зависи от вас!