Решаване на тест - Решаването на какъвто и да е тест започва с неговото четене. Първият поглед към последователността от задачи дава представа за различните области от употребата на езика, които ще се проверяват като умения, и за начините за проверка. Така можете да се ориентирате към по-лесните за вас въпроси и да се насочите първо към тях, а по-трудните да оставите за премисляне.Предварителният прочит не губи, а пести време и със сигурност предпазва от повече грешки.

Как да пишем? - Най-лесно – като преписваме. И това не е лошо начало. Стига да знаем откъде. Всеки се учи на нещо от нещо вече създадено, направено. Речта се усъвършенства с говорене, но за набавяне на липсващите думички е добре и да се чете. Особено за изразяването в писмена форма. Писането за и по повод на литературата е едно от най-добрите упражнения за развиването на мисълта, обогатяването на речника, фразеологията. Защото литературата говори почти за всичко, което ни заобикаля, предлага словесни и ценностни модели, от които чрез приемане и отричане можем да създадем своите.Образователното задължение за създаване на коментарни текстове като реакция на художествени текстове не е от най-приятните, но е неизбежно. И не е невъзможно да се превърне в интелектуално приключение.