ПГСАГ „Проф. арх. Ст. Стефанов” е изпитен център на Гръцко-американския съюз и Гръцко-американския университет. За страните от Балканския полуостров Гръцко-американският съюз е изключителен представител на Института по английски език към Университета в Мичиган, САЩ.

Изработването и администрирането на изпити за придобиване на международен сертификат за владеене на английски език е част от дейността на Гръцко-американския съюз и Гръцко-американския университет, насочена към създаване на условия за по-добро образование и кариерно развитие на учащите.

ИЗПИТИ И ИЗПИТНИ ИНСТИТУЦИИ

Изпит Ниво Изпитваща институция
Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE) B2 Университит в Мичиган, Институт по английски език
Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) C2 Университет в Мичиган, Институт по английски език
Basic Communication Certificate in English (BCCE) B1 Гръцко-американски университет
Advanced Level Certificate in English (ALCE) C1 Гръцко-американски университет

Мичигански университет
Няколко са основните характеристики на един отличен университет: първокласни учебни програми за различните степени на висше образование, модерни библиотеки, лаборатории и изследователски центрове, преподавателски състав със световна известност. Университетът в Мичиган разполага с всички тези ресурси. Той е един от трите най-добри държавни университета в САЩ, а много от специалностите му са сред петте най-добри в страната.

Институт по английски език към Университета в Мичиган
Изготвянето на надеждни тестове предполага много изследователска работа, много опит в областта, както и наличието на високотехнологична инфраструктура. Като част от един от водещите изследователски университети в световен мащаб, Институтът по английски език – самият той световен лидер в разработването на тестове по английски език, е в състояние да отговори на това голямо предизвикателство. Основан през 1941 год., Институтът по английски език към Университета в Мичиган е първата изследователска и обучаваща институция от този вид в областта на английския език в САЩ. Днес този институт продължава да бъде приеман по света като водещ център за преподаване на английски като чужд език, разработване на тестове и извършване на изследователска работа.

Изпити на Института по английски език към Университета в Мичиган

Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE)
Examination for the Certificate of Competency in English е изпит, който отговаря на ниво В2 от Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа и оценява четирите основни речеви умения: говорене, слушане, четене и писане. Успешно положилите изпита получават международен сертификат, който може да се използва за образователни цели или при кандидатстване за работа.

Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE)
Examination for the Certificate of Proficiency in English е изпит, който отговаря на ниво С2 от Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа и оценява лингвистични, социолингвистични и прагматични аспекти на английския език. Чрез комбинация от езикови задачи се проверяват четирите основни речеви умения. Успешно положилите изпита получават международен сертификат, който може да се използва за академични цели или при кандидатстване за работа. Приема се от редица университети при условие, че сертификатът е придобит в рамките на последните две години.

Гръцко-американски университет
Гръцко-американският университет е основан в САЩ и е акредитиран като институция, имаща право да предлага висше образование, с акт на Законодателството на щата Ню Хемпшир. Учебните му програми за различните степени на висше образование се оценяват и одобряват от Postsecondary Education Commission на щата Ню Хемпшир. Гръцко-американският университет разработва два теста за сертифициране на знанията и уменията по английски език – BCCE и ALCE.

Изпити на Гръцко-американския университет

Basic Communication Certificate in English (BCCE)

Basic Communication Certificate in English е изпит, който е подходящ за юноши и възрастни, които желаят да получат официален сертификат, доказващ, че притежателят му може да общува на английски език на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа. Насочен е към всички онези, които все още не са готови да положат изпит на по-високо ниво, какъвто е, например, изпитът ЕССЕ на университета в Мичиган.

Advanced Level Certificate in English (ALCE) 

Advanced Level Certificate in English е изпит, който отговаря на ниво С1 от Общата европейска езикова рамка. Успешно положилите изпита получават международен сертификат, който удостоверява, че притежателят му може да общува на английски език на високо ниво, както в академична, така и в работна среда. Сертификатът може да се използва при кандидатстване в колежи и университети, или при кандидатстване за работа.
 
На всички кандидати се предоставят безплатно учебници за самостоятелна подготовка и се оказва помощ от преподаватели, осигурени от Гръцко-американския съюз.

Ако желаещите да се явят на изпит са 20 души, изпитът се провежда в ПГСАГ „Проф. арх. Ст. Стефанов”

За повече информация се обърнете към преподавателите по английски език в ПГСАГ „Проф. арх. Ст. Стефанов”