ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.
 
Учениците, завършили средното си образование през учебната 2017-2018 година, трябва да заплатят здравните си вноски за своя сметка, до започване на работа или на учебната година във висшето учебно заведение, в което ще продължат своето обучение, тъй като месеците юли, август и септември те не се осигуряват от републиканския бюджет. При повече от три неплатени вноски, бъдещите студенти ще се окажат с прекъснати здравни права. 
Ученици, които са завършили предходни години, но не положили успешно всички изпити, т.е. има да полагат поправителни изпити могат да се явят на съответните поправителни изпити в сесии през януари, май и август след подаване на заявление.

ГРАФИК НА ЗРЕЛОСТНИКА

 1. Обявяване на приемна в професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. арх. Стефан Стефанов" за информационно осигуряване на  ДЗИ - кабинет № 6  на помощник-директора по учебната дейност  и на сайта на училището - до 13.ІІ.2018 г. 
 2. Провеждане на информационна кампания за ДЗИ – срещи със зрелостниците по класове и провеждане на родителски срещи -   20.ІІ. - 05.ІІІ.2018 година.
 3. Подаване на декларации по чл. 4, ал. 3 на Наредба №3 за организацията и провеждането на ДЗИ. - до 07.02.2018 г.
 4. Подаване  на заявления от зрелостниците за допускане до държавни зрелостни изпити и издаване на служебните бележки . Учениците посочват, по кои предмети ще държат изпити - 05.ІІІ.2018 - 16.ІІІ.2018 година.
 5. Определяне на график за провеждане на поправителни изпити и изпити за промяна на оценката - до 13,30 часа на 15.V.2018 година.
 6. Провеждане на поправителни изпити и изпити за промяна на оценката - от 15.V.2018 до 13,00 часа на 18.V.2018 година.
 7. Издаване на служебните бележки на зрелостниците за допускане до ДЗИ  - до 18.V.2018 година.
 8. Оповестяване на  списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали - до 18.V.2018 година.
 9. Провеждане на Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

                                   Български език и литература – 21.05.2018 г., начало 8:00ч.

                                Втори държавен зрелостен изпит (ДЗИ ) по избор -23.05.2018 г., начало 8:00ч. Зрелостниците могат да избират за втората задължителна матура измежду предметите:

 • география и икономика;
 • биология и здравно образование;
 • философски цикъл;
 • история и цивилизация;
 • физика и астрономия;
 • математика;
 • химия и опазване на околната среда;
 • английски език;
 • френски език;
 • немски език;
 • испански език;
 • руски език;
 • италиански език.

Третата матура е по избор на абитуриентите и не е задължителна. Датите за нея ще се уточнят допълнително.

Резултатите от всички държавни зрелостни изпити ще бъдат обявени на – 2018 г. – очаквайте допълнителна информация

МАТУРА СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2018 г.

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити (ДЗИ):
– Български език и литература – очаквайте допълнителна информация

Втори държавен зрелостен изпит (ДЗИ ) по избор – очаквайте допълнителна информация

Зрелостниците могат да избират за втората задължителна матура измежду предметите:

 • география и икономика;
 • биология и здравно образование;
 • философски цикъл;
 • история и цивилизация;
 • физика и астрономия;
 • математика;
 • химия и опазване на околната среда;
 • английски език;
 • френски език;
 • немски език;
 • испански език;
 • руски език;
 • италиански език.

Третата матура е по избор на абитуриентите и не е задължителна. Датите за нея по отделните предмети са от в периода  по график.

Резултатите от всички държавни зрелостни изпити ще бъдат обявени на 2018 г. – очаквайте допълнителна информация