ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г.
 
Учениците, завършили средното си образование през учебната 2014-2015 година, трябва да заплатят здравните си вноски за своя сметка, до започване на работа или на учебната година във висшето учебно заведение, в което ще продължат своето обучение, тъй като месеците юли, август и септември те не се осигуряват от републиканския бюджет. При повече от три неплатени вноски, бъдещите студенти ще се окажат с прекъснати здравни права. 
Ученици, които са завършили предходни години, но не положили успешно всички изпити, т.е. има да полагат поправителни изпити могат да се явят на съответните поправителни изпити в сесии през януари, май и август след подаване на заявление.


Инструктаж на зрелостника

 
 
ГРАФИК НА ЗРЕЛОСТНИКА
 1. Обявяване на приемна в професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. арх. Стефан Стефанов" за информационно осигуряване на  ДЗИ - кабинет № 6  на помощник-директора по учебната дейност  и на сайта на училището - до 13.ІІ.2015 г. 
 2. Провеждане на информационна кампания за ДЗИ – срещи със зрелостниците по класове и провеждане на родителски срещи -   20.ІІ. - 05.ІІІ.2015 година.
 3. Подаване  на заявления от зрелостниците за допускане до държавни зрелостни изпити и издаване на служебните бележки . Учениците посочват, по кои предмети ще държат тест - 09.ІІІ.2015- 20.ІІІ.2015 година.
 4. Определяне на график за провеждане на поправителни изпити и изпити за промяна на оценката - до 13,30 часа на 14.V.2015 година.
 5. Провеждане на поправителни изпити и изпити за промяна на оценката - от 15.V.2015 до 13,00 часа на 18.V.2015година.
 6. Издаване на служебните бележки на зрелостниците за допускане до ДЗИ  - до 19.V.2015 година.
 7. Оповестяване на  списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали - до 19.V.2015 година.
 8. Провеждане на Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити (ДЗИ):
 • Български език и литература – 20 май 2015 г., начало 08.00 часа.
 • Втори държавен зрелостен изпит (ДЗИ ) по избор – 22 май 2015 г., начало 08.00 часа. Зрелостниците могат да избират за втората задължителна матура измежду предметите:
  • география и икономика;
  • биология и здравно образование;
  • философски цикъл;
  • история и цивилизация;
  • физика и астрономия;
  • математика;
  • химия и опазване на околната среда;
  • английски език;
  • френски език;
  • немски език;
  • испански език;
  • руски език;
  • италиански език.
 • Третата матура е по избор на абитуриентите и не е задължителна. Датите за нея по отделните предмети са от в периода 26.V. - 05.VІ. 2015 г. по график.
Резултатите от всички държавни зрелостни изпити ще бъдат обявени до 09.VІ. 2015 г. Така учениците ще имат време да участват с тези оценки в кандидатстудентските кампании.