Списъци

Неномерирани списъци:

Таговете за неномерирани списъци (списъци с точки) са ul и li

<ul> 
<li>Първи елемент от списъка </li> 
<li>Втори елемент от списъка </li> 
<li>Трети елемент от списъка </li>
</ul>

Ефекта от този код в браузъра е следния:

 • Първи елемент от списъка
 • Втори елемент от списъка
 • Трети елемент от списъка
 • Знакът, който се появява пред всеки ред в списъка, е по подразбиране черен запълнен кръг.
 • Ако желаете да използвате други символи трябва да ги зададете като стойности към атрибута type на тага ul.
 • Възможните стойности са три: disc (запълнен кръг като този, който е по подразбиране), circle(незапълнен кръг), square (запълнен квадрат).
 • Например:<ul type="circle">

Номерирани списъци:

 • Подредените списъци извършват подредбата на елементите по един от следните начини:
  • чрез арабски цифри - 1 2 3
  • чрез големи римски цифри - I II III
  • чрез малки римски цифри - i ii iii
  • чрез главни латински букви - A B C
  • чрез малки латински букви - a b c

 

Примери:

<ol type="I" > 
<li>Първи елемент от списъка, номериран с големи римски цифри </li> 
<li>Втори елемент от списъка, номериран с големи римски цифри </li> 
<li>Трети елемент от списъка, номериран с големи римски цифри </li> 
</ol>
  <ol type="a" > 
<li>Първи елемент от списъка, обозначен с малки букви </li> 
<li>Втори елемент от списъка, обозначен с малки букви </li> 
<li>Трети елемент от списъка, обозначен с малки букви </li> 
</ol>
Ако не е посочен атрибута type , номерацията е с арабски цифри 1., 2., 3. и т.н.