Хипервръзки

Хипервръзките трябва да са разположени така, че да улесняват навигацията из сайта и да имат подходящи названия, които да указват на посетителите на страницата къде ще попаднат, когато кликнат върху тях.

Хипервръзките могат да бъдат текстови, а е възможно във вид на хипервръзки да се използват и изображения

Текстови връзки към други файлове :

<a href="адреса, към който ще води връзката"> названието на връзката, което ще се вижда на екрана </a>

Пример: <a href=" http://www.yahoo.com "> Връзка към www.yahoo.com </a> 

Пример за хипервръзка към страница от същия сайт: – <a href=" folder1/page2.html "> Това е връзка към страница page2.html, намираща се в папка folder1 </a>

Хипервръзки към части от една и съща страница:

Първо трябва да създадете котва (anchor) и да я поставите на мястото от страницата, към което пускате връзка.

Котвата трябва да има следния формат: 
<a name=“ bottom”> (името на котвата се избира произволно)

След това на съответнотот място в страницата се поставя самата хипервръзка, която ще води към вече направената котва.

Тя трябва да изглежда така: 
<a href="# bottom "> Връзка към долната част на страницата </a>

Хипервръзки към e-mail и файл на FTP -сървър

  • <a href=" mailto:some-name@some-where.com "> some- name@some-where.com </a> 

  • <a href=" ftp://some-address.com/some-file.zip "> Връзка към файл в zip формат от FTP сървър </a>

Хипервръзки, които се отварят в отделен прозорец:

Всяка хипервръзка в интернет може да се отвори в отделен прозорец, ако преди да щракнете върху нея натиснете бутон "Shift"Но много потребители в интернет не познават пълните възможности на клавиатурата.

HTML дава възможност да зададете отваряне на хипервръзка в нов прозорец чрез използване на атрибута target . Той може да приема няколко стойности.

За да зададете отваряне на хипервръзка в нов прозорец трябва да присвоите на атрибута target стойност _blank.

<a href="http://www.yahoo.com" target="_blank" > Връзка към Yahoo, която ще се отвори в нов прозорец </a>