ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана - КОНТАКТИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА
И ГЕОДЕЗИЯ "Проф. арх. Стефан Стефанов" - МОНТАНА


АДРЕС: МОНТАНА,
ул. "Панайот Хитов" №15 а


Е-mail: pgsag_montana@abv.bg
pgsag_m@abv.bg


ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА :096/303-261

ДИРЕКТОР


  инж. Красимира Каменова    тел: 096/303-260

Помощник директор производствена дейност


   инж. Людмила Григорова      тел: 096/303-261 
 
Помощник директор учебна дейност

       Огнян Борчев тел: 096/ 303-262