ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА
И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ "ПРОФ. АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ" - МОНТАНА
 
АДРЕС: МОНТАНА,
ул. "Панайот Хитов" №15А
е-mail: pgsakn@abv.bg

 
ДИРЕКТОР: инж. Красимира Каменова    096/303-260

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ: Ваня Алексова 096/303-261
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ: Огнян Борчев 096/303-261