ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА
И ГЕОДЕЗИЯ "Проф. арх. Стефан Стефанов" - МОНТАНА
 
АДРЕС: МОНТАНА,
ул. "Панайот Хитов" №15 а

 

Е-mail: pgsag_montana@abv.bg
pgsag_m@abv.bg


 
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА :096/303-261

ДИРЕКТОР
 
  инж. Красимира Каменова    тел: 096/303-260

Заместник-директор по учебно производствена  дейност
 
   инж. Людмила Григорова      тел: 096/303-261 
 
Заместник-директор учебна дейност
 
       Огнян Борчев тел: 096/ 303-262