ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА
И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ "Проф. арх. Стефан Стефанов" - МОНТАНА
 
АДРЕС: МОНТАНА,
ул. "Панайот Хитов" №15 а
Е-mail: pgsakn@abv.bg
pgsag_m@abv.bg

 
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА :096/303-261

ДИРЕКТОР   инж. Красимира Каменова    

Заместник-директор по учебно производствена  дейност    Ваня Алексова
 
Заместник-директор учебна дейност       Огнян Борчев