КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ПГСАГ ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 г.                              

 КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ КЛАС СПЕЦИАЛНОСТ  ДЕН ЧАС

Първолета Първанова

Строителство и архитектура вторник 14,45 - 15,30

Елена Неделкова

Системно програмиране вторник 14,45 - 15,30
Мая Борисова Компютърна графика/ Архитектурна реставрация понеделник 13,50 - 14,35
Николай Николов Строителство и архитектура сряда 14,45 - 15,30
Таня Иванова 9 Б Системно програмиране пекък 14,45 - 15,30
Илиана Младенова 10 А Строителство и архитектура сряда 14,45 - 15,30

Биляна Луканова

10 Б Системно програмиране петък 14,45 - 15,30

Йолина Йорданова

 11 А Строителство и архитектура вторник 14,45 - 15,30

Емилия Валерова

 11 Б Системно програмиране вторник 14,45 - 15,30

Наташа Владимирова

 11 В Строителство и архитектура понеделник 14,45 - 15,30

Наталия Петрова

 11 Г Компютърна графика понеделник 13,50 - 14,35

Жанета Георгиева

 12 А Строителство и архитектура сряда 14,45 - 15,30

Йонка Маркова

 12 Б  Системно програмиране четвъртък 14,45 - 15,30

Румяна Митова

 12 В Компютърна графика сряда 14,45 - 15,30