КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ПГСАГ ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 г.                              

 КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ КЛАС СПЕЦИАЛНОСТ  ДЕН ЧАС
Николай Николов 8 А Строителство и архитектура четвъртик 14,45-15,30
Ваня Димитрова 8 Б Системно програмиране четвъртък 14,45-15,30
Илиана Младенова 9 А Строителство и архитектура сряда 14,45-15,30

Малена Йорданова

9 Б Системно програмиране понеделник 14,45-15,30
Йолина Йорданова  10 А Строителство и архитектура вторник 14,45-15,30

Емилия Валерова

 10 Б Системно програмиране сряда 13,50-14,35
Наташа Владимирова  10 В Строителство и архитектура понеделник 13,50-14,35

Наталия Петрова

 10 Г Компютърна графика вторник 14,45-15,30
Жанета Георгиева  11 А Строителство и архитектура вторник 14,45-15,30

Йонка Маркова

 11 Б  Системно програмиране понеделник 14,45-15,30

Румяна Митова

 11 В Компютърна графика понеделник 14,45-15,30

Таня Иванова

 12 А Системно програмиране вторник 13,50-14,35

Елена Неделкова

 12 Б Недвижими имоти четвъртък 14,45-15,30

Мая Борисова

 12 В Транспортно строителство вторник 13,50-14,35