КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ПГСАГ ЗА УЧЕБНАТА 2017 / 2018 г.                              

 КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ КЛАС СПЕЦИАЛНОСТ  ДЕН ЧАС
Илиана Младенова 8 А Строителство и архитектура    

Малена Йорданова

8 Б Системно програмиране    
Йолина Йорданова  9 А Строителство и архитектура    

Емилия Валерова

 9 Б Системно програмиране    
Наташа Владимирова  9 В Строителство и архитектура    

Наталия Петрова

 9 Г Компютърна графика    
Жанета Георгиева  10 А Строителство и архитектура    

Йонка Маркова

 10 Б  Системно програмиране    

Румяна Митова

 10 В Компютърна графика    

Таня Иванова

11 А Системно програмиране    

Елена Неделкова

11 Б Недвижими имоти    

Мая Борисова

11 В Транспортно строителство    
Горан Аврамов 12 А Строителство и архитектура    

Ваня Димитрова

12 Б Системно програмиране    

Николай Николов

12 В Недвижими имоти    

Лидия Василева

12 Г Транспортно строителство    

Първолета Първанова

12 Д Геодезия