КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ПГСАГ ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 г.                              

 КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ КЛАС СПЕЦИАЛНОСТ  ДЕН ЧАС

Първолета Първанова

Строителство и архитектура    

Елена Неделкова

Системно програмиране    
Мая Борисова Компютърна графика/ Архитектурна реставрация    
Николай Николов Строителство и архитектура     
Таня Иванова 9 Б Системно програмиране    
Илиана Младенова 10 А Строителство и архитектура    

Биляна Луканова

10 Б Системно програмиране    

Йолина Йорданова

 11 А Строителство и архитектура    

Емилия Валерова

 11 Б Системно програмиране    

Наташа Владимирова

 11 В Строителство и архитектура    

Наталия Петрова

 11 Г Компютърна графика    

Жанета Георгиева

 12 А Строителство и архитектура    

Йонка Маркова

 12 Б  Системно програмиране    

Румяна Митова

 12 В Компютърна графика