КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ - I СРОК - 2015 / 2016 г                               

 КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ КЛАС СПЕЦИАЛНОСТ ДЕН ЧАС
Йонка Маркова 8 А Системно програмиране Вторник 13,50-14,35
Донка Иванова  9 А Системно програмиране Вторник 14,45-15,30
Елена Неделкова  9 Б Недвижими имоти Понеделник 13,50-14,35
Наташа Владимирова  10 А Строителство и архитектура Вторник 14,45-15,30
Ваня Димитрова  10 Б Системно програмиране Четвъртък 14,45-15,30
Николай Николов  10 В Недвижими имоти Четвъртък 14,45-15,30
Лидия Василева  10 Г  Транспортно строителство Четвъртък 14,45-15,30
Маргарита Върбанова  10 Д Геодезия Четвъртък 13,50-14,35
 Илияна Младенова 11 А Строителство и архитектура Четвъртък 14,45-15,30
 Малена Йорданова 11 Б Системно програмиране Вторник 14,45-15,30
Марияна Първанова 11 В Недвижими имоти Понеделник 15,30-16,15
Анжела Паскова 11 Г Геодезия Четвъртък 13,50-14,35
 Жанета Георгиева 12 А Строителство и архитектура   Четвъртък 13,50-14,35
 Йолина Йорданова 12 Б Строителство и архитектура  Четвъртък 14,45-15,30
Мая Борисова 12 В Недвижими имоти Четвъртък 14,45-15,30
Веселина Заркова 12 Г Геодезия Четвъртък 135,50-14,35