Професия КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК,Специалност: “Компютърна графика”

III-та степен на професионална квалификация.

Училищен учебен план за VIII в 1 група клас за учебната 2021/2022 година

Училищен учебен план за IX в 1 група клас за учебната 2021/2022 година

Училищен учебен план за X в клас за учебната 2021/2022 година 

Професията компютърен график е една от тези, които ви дават възможност да проявите своята креативност, всеки ден да използвате опита си, за да синтезирате нещо ново, да въплътите в живота ваша идея и хрумване, да се развивате и усъвършенствате непрекъснато. Компютърният график създава цялостно оформление на печатни и електронни продукти, като съчетава форми и цвят за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите. Създава рекламни материали, интернет сайтове и мултимедийни продукти. Владее различни специализирани компютърни програми за работа с растерна и векторна графика, чертане и анимация. Завършилите специалността “Компютърна графика“ могат да намерят успешна професионална реализация като графични дизайнери, компютърни графици, Уеб дизайнери, компютърни аниматори, специалисти по предпечатна подготовка. Придобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, към което, по желание, може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.

Завършилите специалност “Компютърна графика“ могат да намерят успешна професионална реализация като:

  • Компютърен график
  • Графичен дизайнер
  • Уеб дизайнер
  • Компютърен аниматор
  • Специалист по предпечатна подготовка