ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ 
ПРЕЗ І -ви УЧЕБЕН СРОК

клас
предмет10а
10б
10в
11а
11б
11в
11г
12а
12б
12в
12г
БЕЛ
11.ХІ.12
29.ХІ.12
27.ХІ.12
29.ХІ.12
28.ХІ.12
11.ХІІ.12
Математика
18.ХІІ.12
5.ХІІ.12
5.ХІІ.12
7.ХІІ.12
7.ХІІ.12
17.ХІІ.12
Немски език
13.ХІІ.12


18.ХІІ.12
20.ХІІ.12

Английски език

12.ХІІ.12

9.І.13
9.І.13

Строителна механика