Заглавна част <HEAD>

 • Съдържа описателна информация за сайта – заглавие, автор, ключови думи, кодиране на страницата и др.
 • В тази част се използват таговете <title> и </title>, между които се разполага заглавието, което  се показва в заглавния ред на браузъра

пример:

<title> This is my first page </title>

В заглавния ред на браузъра ще стои текста "This is my first page"

 • Тук се разполагат МЕТА-таговете (описателни тагове), които могат да имат следните два формата:
  • МЕТА тагове, съдържащи атрибута HTTP-EQUIV и атрибута CONTENT. Те се използват, за да управляват определени действия на браузъра.
  • МЕТА тагове, съдържащи атрибута NAME и атрибута CONTENT. Te се използват за да подават определена информация на търсещите машини (търсачките).

пример:

 • <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251" /> - указание, че страницата е написана на кирилица
 • <meta name="description" content=" Тук се пише кратко описание на сайта." />
 • <meta name="keywords" content=" ключови думи, които се отделят със запетаи ." />
 • <meta name="author" content="Вашето име." />
 • <meta http-equiv="refresh" content="някаква цифра, например 10; URL=http://Някакъв уеб адрес" /> - пренасочване на страницата към друг адрес.

Обърнете внимание, че МЕТА-таговете нямат затварящ  таг!

Ето и някои други стандарти за кодиране на символите:

    • <meta http-equiv="content-type" content=" text/html; charset=iso-8859-1 " /> - Кода iso-8859-1 е за следните западни езици: английски, френски, немски, испански, португалски, италиански, шведски, датски, норвежки, финландски, ирландски, шотландски, каталунски, а също и албански.
    • iso-8859-2 - някои централноевропейски и източноевропейски езици: чешки, полски, унгарски, румънски, хърватски, словашки, словенски.
    • iso-8859-4 - естонски, латвийски, литовски.
    • iso-8859-5 езиците на кирилица - български, руски, белоруски, македонски, сръбски.
    • iso-8859-6 - арабските езици.
    • iso-8859-7 - гръцки.
    • iso-8859-8 - еврейски.
    • iso-8859-9 - турски.
 • В тази част се добавят и скриптовете на JavaScript

<script language="JavaScript" type="text/javascript"> тук се разполага скрипта </script>

скрипт - от англ. script (сценарий). Неголяма програма, която е написана на специален език за събития и се изпълнява от сървъра (ако е на php, perl и др.) или от браузъра на потребителя (JavaScript и др.)