ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана - График на дейностите след завършен 8 клас

 След завършено основно образование

1.Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 01.07 - 05.07.2016 г. вкл.

2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 06.07.2016 г. вкл.

3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 07.07.2016 г.

4. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране 08.07.2016 г.

5.Подаване на документи за участие във втори етап на класиране 11.07.2016 г.

6. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране дo 13.07.2016 г. вкл.

7. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 14.07.2016 г.

8. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране до 18.07.2016 г. вкл.

9. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 19.07.2016 г.

10. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 20.07.2016 г.

11. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 21.07.2016 г.  

12. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 25.07.2016 г. вкл.

13. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 05.09. 201 г. вкл.

14. Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 12.09.2016 г. вкл.