След завършен седми клас

1. Провеждане на тестове по:

  • Български език и литература - 19.05.2017 г.
  • Математика - 22.05.2017 г.

2. Обявяване на резултатите от националното външно оценяване -  до 05.06.2017 г. включително.

3.Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити -  12.06.2017 г. - 13.07.2016 г. включително.

4. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема - от 16.06 - 22.06.2017 г. включително.

5.Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 27.06.2017 г. включително.

6. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране - 28.06.2017 г. - 30.06.2017 г. включително.

7. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 04.07.2017 г.

8. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. -  05.07 - 07.07.2017 г. включително.

9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране -  10.07.2017 г.

10. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. - 11.07. - 13.07.2017 г. включително.

11. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране - до 17.07.2017 г. включително.

12. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. -  18.07. - 19.07.2017 г. включително.

13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.  -  21.07.2017 г.

14. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване  - определя се от директора - до 04.09.2017 г. включително.

15. Утвърждаване на осъществения държавен план прием. - до 14.09.2017 г. включително.

Свали: График по дейноститеБрошура

Повече информация - на сайта на МОМН!