След завършен седми клас

1. Провеждане на тестове по:

  • Български език и литература - 21.05.2018 г.
  • Математика - 23.05.2018 г.

2. Обявяване на резултатите от националното външно оценяване -  до 06.06.2018 г. включително.

3.Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити -  13.06.2018 г. - 19.07.2018 г. включително.

4. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема - от 20.06 - 26.06.2018 г. включително.

5.Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 03.07.2018 г. включително.

6. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране - 04.07.2017 г. - 06.07.2018 г. включително.

7. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 12.07.2018 г.

8. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. -  13.07 - 17.07.2018 г. включително.

9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране -  19.07.2018 г.

10. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. - 20.07. - 24.07.2018 г. включително.

11. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране - до 26.07.2018 г. включително.

12. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. -  27.07. - 30.07.2018 г. включително.

13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.  -  02.08.2018 г.

14. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване  - определя се от директора - до 11.09.2018 г. включително.

15. Утвърждаване на осъществения държавен план прием. - до 14.09.2018 г. включително.

Свали: График по дейноститеБрошура

Повече информация - на сайта на МОН!