ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана - График на дейностите след 7. клас

1. Провеждане на тестове по:

  • Български език и литература - 18.05.2016 г.
  • Математика - 20.05.2016 г.

2. Обявяване на резултатите от тестовете -  до 3.06.2016 г.

3.Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити - от 10.06.2016 г. - 13.07.2016 г.

4. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 11 от 28.03.2005 г. и писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема - от 16.06 - 21.06.2016 г. вкл.

5.Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 27.06.2016 г. вкл.

6. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране - 28.06.2016 г. - 30.06.2016 г. вкл.

7. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 04.07.2016 г.

8. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. -  05-07.07.2016 г. вкл.

9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране -  08.07.2016 г.

10. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. - 11.06. - 13.07.2015 г.

11. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране - до 15.07.2016 г. вкл.

12. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. -  18.06. - 19.07.2016 г. вкл.

13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.  -  21.07.2016 г.

14. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване  - определя се от директора -  до 21.07.2016 г. 

15. Утвърждаване на осъществения държавен план прием. - до 12.09.2016 г. вкл.

Свали: График по дейноститеБрошура

Повече информация - на сайта на МОМН!