График за провеждане на кандидат студентските изпити – 2011 г.

Първа изпитна сесия – април 2011 г.

Молби за явяване се подават от 01.03.2011 г. до 01.04.2011 г.,включително съботни и неделни дни,в сградата на Ректората на ВТУ и още в 28 града.

Д А Т А КОНКУРСЕН ИЗПИТ Начален час
9 април Тест по български език
Проверка на говорните и комуникативни способности
9.00 ч.
14.00 ч.
10 април Български език и литература
История на България (тема)
Английски език
Математика
Тест по информатика и информационни технологии
Икономика
Физическо възпитание
Музика
Проверка на говорните и комуникативни способности
9.00 ч.
9.00 ч.
9.00 ч.
9.00 ч.
9.00 ч.

9.00 ч.
9.00 ч.
9.00 ч.
14.00 ч.

16 април Тест по история на България
Проверка на говорните и комуникативни способности
9.00 ч.
14.00 ч.
17 април География на България (тема)
Тест по география на България
9.00 ч.
9.00 ч.
Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий"
  • тел. +359 62 63 11 76; +359 62 61 82 95
  • адрес: 5000 Велико Търново, ул. „Т.Търновски" №2
  • сайт: www.uni-vt.bg