График за провеждане на изпитите в Университет за Национално и Световно Стопанство (УНСС)  

за кандидат студентска кампания 2011/2012

Месечни изпитни сесии по ЕЛЕКТРОНЕН единен приемен изпит (ЕлЕПИ)

февруари
Срок за подаване на документи: от 17 януари до 10 февруари 2011 г.
Време за провеждане на изпита: от 14 до 28 февруари 2011 г.

март
Срок за подаване на документи: от 15 февруари до 10 март 2011 г.
Време за провеждане на изпита: от 14 до 31 март 2011 г.

април
Срок за подаване на документи: от 15 март до 7 април 2011 г.
Време за провеждане на изпита: от 11 до 15 април и от 26 до 29 април 2011 г.

май
Срок за подаване на документи: от 12 април до 5 май 2011 г.
Време за провеждане на изпита: от 9 до 20 май 2011 г.
юни
Срок за подаване на документи: от 16 май до 9 юни 2011 г.
Време за провеждане на изпита: от 13 до 30 юни 2011 г.

Обявяване на резултатите
Индивидуалните резултати се обявяват веднага след приключване на изпита.
Обобщените резултати от всяка месечна изпитна сесия се обявяват до края на първата седмица на следващия месец.

Предварителна сесия (ЕПИ) – тестове на ХАРТИЕН носител

Математика 13 март (неделя)  9.00 часа
Български език и литература 20 март (неделя) 9.00 часа
География на България 27 март (неделя) 9.00 часа
История на България 3 април (неделя) 9.00 часа
Икономика 3 април (неделя) 9.00 часа

Срок за подаване на документи: от 1 февруари до 9 март 2011 г.
Обявяване на резултатите: до два дни след провеждането на изпита.

Предварителна езикова изпитна сесия

Английски език 10 април (неделя)  9.00 часа
Немски език 10 април (неделя) 14.00 часа
Френски език 10 април (неделя) 14.00 часа
Испански език 10 април (неделя) 14.00 часа
Руски език 10 април (неделя) 14.00 часа

РЕДОВНА сесия (ЕПИ) - тестове на ХАРТИЕН носител

Български език и литература 09 юли (събота)  9.00 часа
Математика 12 юли (вторник) 9.00 часа
География на България 14 юли (четвъртак) 9.00 часа
История на България 16 юли (събота) 9.00 часа
Икономика 17 юли (неделя) 9.00 часа
Чужди езици (Английски, Немски, Френски, Испански, Руски) 10 юли (неделя) 9.00 часа
Журналистика – писмен изпит 13 юли (сряда) 9.00 часа
Журналистика – устен изпит 18 юли (понеделник) 9.00 часа

Срок за подаване на документи: от 13 юни до 6 юли 2011 г.
Обявяване на резултатите: до два дни след провеждането на изпита.

Дати за класиране за прием 2011г.

  • първо класиране – 24 юли
  • второ класиране – 2 август
  • трето класиране (окончателно) – 9 август

Документи за кандидастване за прием 2011г.

1. Регистрационна картаподава се в Центъра за прием на документи, който се намира в сградата на УНСС. За всяка изпитна сесия се попълва отделна регистрационна карта, т.е. броят на подадените регистрационни карти е равен на броя на изпитните сесии, на които кандидат-студентът се явява.


2. Лична карта и копие от нея.
3. Бележка за платена такса за изпит/и. (Подробности: в "Такси”)

Работното време на Центъра за прием на документи
от понеделник до петък: 8.00 – 16.30 часа.

Такси за кандидастване за прием 2011г.

Таксите за всяка отделна изпитна сесия са:
- за един изпит – 50 лв.
- за всеки следващ изпит – 20 лв.

Ако кандидат-студентите се явяват на изпит/и в рамките на повече от една изпитна сесия, за явяване на изпит/и във всяка следваща сесия те отново заплащат по 50 лв. за един изпит и по 20 лв. за всеки следващ изпит.

Таксата за кандидатстудентски изпит се внася по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD
Титуляр: УНСС
Във вносната бележка за"задължено лице" се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.
За „основание за плащане" се изписва „КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА”.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕлЕПИ?

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИ, ОТ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ДО КЛАСИРАНЕТО!

Универститет за Национално и Световно Стопанство
  • тел. (02) 8195/211; факс (02) 962 39 03
  • телефонна централа 8195
  • адрес: 1700 София, Студентски град „Хр. Ботев", УНСС
  • сайт: www.unwe.acad.bg