График за провеждане на изпитите в СУ за кандидат студентска кампания 2011/2012

ПЪРВА ИЗПИТНА СЕСИЯ
Заявления за явяване на изпитите – от 28 февруари до 18 март 2011 г.
Дата Състезателен предмет Начало на изпита
27 март
(неделя)
Журналистика
Физика
Философия и социални науки
Музикален инструмент или пеене
9,00 ч.
14,00 ч.
14,00 ч.
14,00 ч.
3 април
(неделя)
Български език и литература
Теология (устен)
Химия
9,00 ч.
11,00 ч.
14,00 ч.
10 април
(неделя)
Математика
Рисуване по натура
Биология
Събеседване (за спец. Изобразително изкуство)
9,00 ч.
9,00 ч.
15,00 ч.
14,00 Ч.
17 април
(неделя)
История на България
География на България
9,00 ч.
14,00 ч.
ВТОРА ИЗПИТНА СЕСИЯ
Заявления за явяване на изпитите – до 30 май 2011 г.
Дата Състезателен предмет Начало на изпита
5 юни
(неделя)
Химия
Чешки език
9,00 ч.
9,00 ч.
12 юни
(неделя)
Испански език
Италиански език
9,00 ч.
14,00 ч.
19 юни
(неделя)
Френски език 9,00 ч.
26 юни
(неделя)
Журналистика
Руски език
9,00 ч.
14,00 ч.
3 юли
(неделя)
Английски език
Философия и социални науки
Комплексен изпит по сръбски и хърватски език
9,00 ч.
14,00 ч.
14,00 ч.
4 юли
(понеделник)
Теология (устен) 9,00 ч.
9 юли
(събота)
Немски език
Музикален инструмент или пеене
9,00 ч.
14,00 ч.
10 юли
(неделя)
География на България
Физика
Полски език
9,00 ч.
14,00 ч.
14,00 ч.
11 юли
(понеделник)
Математика 8,00 ч.
12 юли
(вторник)
Български език и литература 8,00 ч.
13 юли
(сряда)
Биология
Рисуване по натура
Събеседване (за спец. Изобразително изкуство)
8,00 ч.
8,00 ч.
14,00 ч.
14 юли
(четвъртък)
История на България 8,00 ч.

Таксата за всеки изпит е 30 лева!

Дати за класиране за прием 2011г.

  • първо класиране – 29 юли
  • второ класиране – 9 август
  • трето класиране (окончателно) – 16 август

Откъде мога да подам документи за кандидастване?

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
  • централа: (02) 9308 200
  • факс: (02) 9460 255
  • адрес: 1504 София, бул. „Цар Освободител" 15
  • сайт: www.uni-sofia.bg