График за провеждане на изпитите в Технически университет (ТУ) гр. София за кандидат студентска кампания 2011/2012

Конкурсните изпити в ТУ – София се провеждат на два етапа – предварителен и редовен. ТАКСА за участие на един изпит, в т.ч. и за признаване на изпити и матура е 30 лв. За всеки следващ изпит – 20 лв.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ изпити са по:

 • тест по математика (с него може да се кандидатства за всички специалности, с изключение на специалността „Инженерен дизайн”);
 • изпит по чужд език (немски или английски) – за специалностите, по които обучението се извършва на немски или английски език.

Дати за предварителни изпити:

 • тест по математика – 9 април 2011г. (събота) от 09:00 часа
 • изпит по чужд език (немски или английски) – 16 април 2011г. (събота) от 09:00 часа

Обявяване на резултатите от предварителните изпити:

 • по математика – 16 април 2011г.
 • по чужд език (немски или английски) – 28 април 2011г.

Забележка:

 • Двата изпита ще се проведат едновременно в ТУ – София, във филиала на ТУ – София в гр. Пловдив и в Инженерно-педагогическия факултет в гр. Сливен.
 • Кандидат-студентите, явили се на предварителните конкурсни изпити или на държавните зрелостни изпити (матури) по математика или физика, могат да се явяват и на редовните конкурсни изпити.

РЕДОВНИТЕ изпити са по:

 • тест по математика (с него може да се кандидатства за всички специалности, с изключение на специалността „Инженерен дизайн”);
 • изпит по рисуване и изпит по композиция (само за специалността „Инженерен дизайн”);
 • изпит по чужд език (немски, френски или английски) – за специалностите, по които обучението се извършва на немски, френски или английски език.

Дати за РЕДОВНИ изпити:

 • тест по математика11 юли 2011г. (понеделник) от 09:00 часа / ще се проведе едновременно в ТУ – София, във филиала на ТУ – София в гр. Пловдив и в Инженерно-педагогическия факултет в гр. Сливен. /
 • изпит по рисуване - 12 юли 2011г. (вторник) от 09:00 часа / ще се проведе единствено в ТУ – София /
 • изпит по чужд език13 юли 2011г. (сряда) от 09:00 часа /ще се проведе в ТУ – София, а по английски език се провежда едновременно и във филиала на ТУ – София в гр. Пловдив. /
 • изпит по композиция - 14 юли 2011г. (четвъртак) от 09:00 часа / ще се проведе единствено в ТУ – София /

Обявяване на резултатите от редовните изпити:

 • по математика - 18 юли 2011г.
 • по рисуване - 20 юли 2011г.
 • по чужд език - 20 юли 2011г.
 • по композиция - 20 юли 2011г.

УКАЗАНИЯ и за двата изпита (предварителен и редовен):

 • Кандидат-студентите, които ще се явяват на тест (изпит) (в т.ч. и на предварителните) в ТУ – София, получават талон с уточнени дата и час на изпита, сграда и зала.
 • Кандидат-студентите, които ще се явяват на посочените конкурсни изпити във филиала на ТУ – София в гр. Пловдив или в Инженерно-педагогическия факултет в гр. Сливен, подписват декларация, с която заявяват избраното от тях място за явяване на съответния конкурсен изпит.
 • При провеждането на изпита се допуска използването на химикалка (пишеща синьо), черен молив, гума, пергел и триъгълник. Не се разрешава използване на калкулатор и техника за мобилна връзка. На теста по математика се разрешава използването само на Справочник по математика, съставен от авторски колектив от ТУ – София и други висши училища, издаден от издателство АНУБИС 2002 до 2010 г., или Четиризначни математически таблици и формули за IX –XI клас с автори Димо Серафимов и колектив.
 • Кандидат-студентите нямат право да напускат залата до един час след започването на теста (изпита), а след това излизането се разрешава по изключение с придружител (служебно лице).

КАКВИ ДОКУМЕНТИ МИ ТРЯБВАТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ В ТУ?

СПЕЦИАЛНОСТИ И БАЛООБРАЗУВАНЕ В ТУ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2011Г.

КАК И ПО КАКВО ДА СЕ ПОДГОТВЯ ЗА ИЗПИТИТЕ В ТУ? УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА!!!

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

Технически университет – гр.София
 • тел: 02 965 36 01, 02 965 21 74, 02 965 21 11
 • адрес: гр. София, бул."Кл. Охридски" 8
 • E-mail: ksk@tu-sofia.bg
 • сайт: www.tu-sofia.bg
Print Friendly