График, документи и прием в Русенския технически университет "Ангел Кънчев" през 2011/2012 год.

Интернет регистрация - Очаквайте интернет регистрация за участие в предварителните изпити за кандидатстудентската кампания през 2011 година.
Нови моменти в кандидатстудентската кампания за 2011 година.

За учебната 2011/1012 година ще се извърши прием след средно образование в 45 специалности, от които 4 са нови и 4 са с променено наименование и обновено учебно съдържание.


Нови специалности


Специалност Професионално направление
Акушерка Здравни грижи
Медицинска сестра Здравни грижи
Европеистика и глобалистика (на английски език) Политически науки
Експлоатация на флота и пристанищата Транспорт, корабоплаване и авиация


Специалности с променено наименование и обновено съдържание


Старо наименование Ново наименование
Комуникационна техника и технологии Телекомуникационни системи
Топло и газоснабдяване Климатизация, хидравлика и газификация
Европеистика Европеистика и многостепенно управление
Информатика и информационни технологии Компютърни науки


Прием чрез държавни зрелостни изпити

За всички специалности оценките от двата задължителни държавни зрелостни изпита, положени през 2008, 2009, 2010 или 2011 г., ще се признават за оценки от съответстващи конкурсни изпити според приложената таблица.

За оценка от съответстващ конкурсен изпит се признава и оценката от положен трети държавен зрелостен изпит (по желание на ученика) през 2008, 2009, 2010 или 2011 г. по един от следните учебни предмети: математика, история и цивилизация, физика и астрономия, география и икономика, биология и здравно образование и английски, немски или френски език.

Конкурсните изпити по български език и история за специалност Право, по рисуване, моделиране и оценка на творческите способности за специалност Промишлен дизайн, и оценка на двигателната култура за специалност Кинезитерапия се полагат задължително в годината на кандидатстване. Оценки от държавни зрелостни изпити не могат да бъдат признавани за оценки от тези изпити.

Съответствие между държавните зрелостни изпити и конкурсните изпити


Конкурсен изпит в Русенския университет Държавен зрелостен изпит
Български език Български език и литература
Математика Математика
История на България История и цивилизация
Физика Физика и астрономия
Икономическа география на България География и икономика
Химия Химия и опазване на околната среда
Биология Биология и здравно образование
Английски език Английски език
Немски език Немски език
Френски език Френски език


Предварителни изпити

При явяване на предварителните изпити кандидатите ще заплащат определените от Министерския съвет такси от 25 лв. за явяване на един изпит, и по 15 лв. за всеки следващ изпит. Заявките за явяване на предварителните конкурсни изпити ще се приемат от 4 до 13 април в гр. Русе и в представителствата на университета в различните градове от страната.Лятна кампания - прием на документи и изпитиКласирания

  • Първо класиране: до 22 юли 2011 г.
  • Второ класиране: до 1 август 2011 г.