ДНЕВНА ФОРМА

 Заповед № РД09-1131/04.09.2013 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2013/2014 година

Заповед № РД 09-1349/31.08.2012 г. за определяне на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити и графика на дейностите за организацията и оценяването им в двете сесии - май-юни и август-септември, през учебната 2012/2013 година

Заповед № РД 09-1065/26.08.2013 г. за определяне на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити по желание през септемврийската ссесия на  учебната 2012/2013 година

Заповед № РД 09-1145/09.09.2013 г. за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2013/2014 година

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити 

18.05.2016 г. – ДЗИ по български език и литература 

20.05.2016 г. – Втори ДЗИ по избор

09.06.2016 г. - Държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация

САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

График за ученици самостоятелна форма на обучение -IХ-ХІІ клас