Работа с текстове. Тагът <FONT>

За разлика от тага <body> той не може да се ползва без нито един атрибут, но също има затварящ таг </font> 

Атрибута FACE

 • Задава външния вид на шрифта.

 • <font face="Название на шрифта">Тук се пише текст </font>

 • По отношение използването на шрифтовете запомнете следното:
  • За да види даден потребител използвания от вас шрифт той също трябва да го има на своя компютър. В противен случай браузъра ще му покаже вашия текст в шрифт по подразбиране.
  • Не с всички шрифтове може да се пише на кирилица.

Пример: <font face="arial">Това е текст, написан на arial.</font>

Атрибута SIZE

 • Size е атрибута за размер (големина) на текста и може да приема стойности от 1 до 7 включително.

 • <font size="2">Това е текст с големина 2 </font> 

 • Освен твърдо зададен размер на шрифта е възможно да се укаже и относителен размер. 
  Браузърите показват големина на шрифта по подразбиране с размер 3.

 • < font size="-1">Това е текст с един размер по-малък от подразбиращия се.</font> 

 • <font size="+1">Това е текст с един размер по-голям от подразбиращия се.</font> 

Атрибута COLOR

 • Задава цвета на текста в страницата.

 • <font color="red">  Този текст ще бъде червен. </font> 

Тагове за допълнително въздействие върху вида на текста

 • Тага <b> служи за удебеляване на текста, например: Този текст е затворен между таговете <b> и </b> и затова е удебелен.

 • Тага <i> прави текста курсивен (наклонен), например: Този текст е затворен между таговете <i> и </i> и затова е наклонен.

 • Тага <u> прави текста подчертан, например: Този текст е затворен между таговете <u> и </u> и затова е подчертан.

 • Ето пример за комбинирано използване на таговете: Този текст е едновременно удебелен, наклонен и подчертан.
  • Внимание: В урока за основните понятия в езика HTML беше подчертано, че таговете се затварят последователно и винаги тага, който се отваря първи, се затваря последен . Отнесено към горния пример това означава, че кода трябва да изглежда по следния начин:
  • <b> <i> <u> Този текст е едновременно удебелен, наклонен и подчертан. </u> </i> </b>
  • Неправилно е кода да се напише например така: 
   <b> <i> <u> Този текст е едновременно удебелен, наклонен и подчертан. </i> </b> </u>
 • Освен тези основни три тага в HTML съществуват и още много възможности за променяне на вида на текста. Ето списък на тези възможности:
  • <strong> Удебелява текста подобно на тага <b> </strong>
  • <cite> Цитат - Показва текста наклонен подобно на тага <i> </cite>
  • <strike> Зачертава текста </strike>
  • <sup> Изписва текста като горен индекс </sup>
  • <sub> Изписва текста като долен индекс </sub>
  • <tt> Изписва текста в шрифт като на пишеща машина подобен на Courier </tt>

Заглавия <H>

 • Тага <h> е придружен с някаква цифра от 1 до 6 включително. Той има и съответния затварящ таг.

 • <h4>Това е заглавие от ниво 4 </h4> 

 • При използването на този таг автоматично се добавя по един празен ред над и под текста на заглавието.

 • В Dreamweaver заглавията се дефинират в Modify/Page Properies - Headings