ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ № 4

  1. Решение № 00310-2015-0001. Предмет на настоящата процедура е доставка на природен газ за нуждите на ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов"  - гр. Монтана за период от една година: Решението е публикувано в портала на АОП в профила на гимназията  00310 .
  2. Потвърждение за вписване на електронно подписани документи в Регистъра за обществени поръчки - линк към АОП
  3. Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП  от Агенцията по обществени  поръчки - линк 
  4. Договор за разпределение и снабдяване с природен газ
  5. Информация за сключен договор
  6. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Изпълнител

Предмет на договора

Проведена процедура Размер на извършеното плащане Дата на извършеното плащане Основание за плащането
1. ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД Доставка на природен газ чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 6467,92 лв. 26.01.2016 г. Фактура №4602583920
2. ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД Доставка на природен газ чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП 3344,60 лв. 12.02.2016 г. Фактура №4602584250
3. ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД Доставка на природен газ чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП 1893,34 лв. 12.02.2016 г. Фактура №7115830991
4. ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД Доставка на природен газ чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП
 
1800 лв. 10.03.2016 г.

Фактура

5.

ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД 

Доставка на природен газ  чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП 1717,59 лв.  13.04.2016 г.

Фактура

№711583397

6. ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД  Доставка на природен газ чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП  4850,27лв 13.04.2016 г.

Фактура

№4602584540

7.

ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД

Доставка на природен газ чл. 90, ал. 1, т.3 от ЗОП 957,06 лв. 26.10.2016 г. Фактура №7115848329
8. ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД Доставка на природен газ чл. 90, ал.1, т. 3 от ЗОП 2552,16 лв. 26.10.2016 г. Фактура №4602586928
9. ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД Доставка на природен газ

чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП

2771,64 лв. 17.11.2016 г.

Фактура №4602587008

10. ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД Доставка на природен газ чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП 2552,16 лв. 25.11.2016 Фактура №4602587355
11. ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД Доставка на природен газ чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП 2741,72 лв. 01.12.2016 г.

Фактура №4602587446