Електронно досие №3

 1. Решение № 00310-2014-0002 от 10.12. 2014 г. Процедура - Договаряне без обявление по ЗОП. Описание - Доставка на елктрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана. Обектите за доставка са два: 1. ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана - училищен корпус на адрес: гр. Монтана, ул. "Панайот Хитов" №15А; 2. ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана - общежитие на адрес: гр. Монтана, ул. "Панайот Хитов" №15А; Доставка до 140 000 квт.ч. електрическа енергия - ниско напрежение. Срок на договора - една (1) година - от датата на сключването му. Стойност на поръчката - до 30 000 лв. без ДДС. Решението е публикувано на сайта на АОП - линк
 2. Потвърждение за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на обществените поръчки -  линк към АОП
 3. Становище за осъществен предварителен контрол
 4. Договор за продажда на електрическа енергия за стопанска и обществена дейност
 5. Информация за сключен договор
 6. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
  1. Информация за извършени плащания 
    
   Изпълнител Предмет на договора Проведена процедура Размер на извършеното плащане Дата на извършеното плащане Основание за извършеното плащане
   1 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП  2137.86 15.02.2015 Съггасно фактура №0162819059
   2. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 1651,66 15.02.2015 Съггасно фактура №0162819060
   3. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 1900,71 18.03.2015 Съггасно фактура №0164432948
   4. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 1515,41 18.03.2015 Съггасно фактура №0164432949
   5. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАГИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 1185,34  28.05.2015 Съгласно фактура №0167677311
   6. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 1154,71 28.05.2015 Съгласно фактура №0166081172
   7.  ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 809,93 04.06.2015 Съгласно фактура №0167677312
   8. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП 1559,26 04.06.2015 Съгласно фактура №0166081171
   9. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия

   чл.90,

    ал.1, т.3 от ЗОП

   1056,03 лв. 26.06.2015 Съгласно фактура № 0169327185
   10. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Доставка на електрическа енергия чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП 585,39 лв. 26.06.2015 Съгласно фактура №0169327186
   11. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ Доставка на електрическа енергия чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП 1 280,14 лв. 29.07.2015 Съгласно фактура №0170938072
   12.  ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ Доставка на електрическа енергия чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП 538, 02 лв. 29.07.2015 Съгласно фактура №0170938073
   13. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ Доставка на електрическа енергия чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП 1089,79 лв. 27.08.2015 г. Съгласно фактура №0172619240
   14.  ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ Доставка на електрическа енергия чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП 157,55 лв. 27.08.2015 г.

   Съгласно фактура №0172619241

   15. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ Доставка на електрическа енергия чл. 90, ал.1,т.3 от ЗОП 1 096 лв.  29.09.2015 г. Съгласно фактура №0174317274
   16.

   ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ 

   Доставка на електрическа енергия чл. 90, ал.1,т.3 от ЗОП   129,28 лв.   29.09.2015г.  Съгласно фактура №0174317275
   17. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП 1377,46 лв. 28.10.2015 г. Съгласно фактура №0176031134
   18. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 572,03 лв. 28.10.2015 г. Съгласно фактура №0176031135
   19. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 1698,37 лв. 15.12.2015 г. Съгласно фактура №0177715481
   20. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ Доставка на електрическа енергия

   чл.90,ал.1, т.3 от ЗОП

   1309,58 лв. 15.12.2015 г. Съгласно фактура №0177715482
   21. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1, т. 3 от ЗОП 1827,87 лв. 14.01.2016 г. Съгласно фактура №0179347555
   22. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1, т. 3 от ЗОП 1391,60 лв. 14.01.2016 г. Съгласно фактура №0179347556
   23. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ Доставка на електрическа енергия чл.90, ал.1, т. 3, от ЗОП 1972,07 лв. 12.02.2016 г. Съгласно фактура №0180899604
   24

   ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ 

   Доставка на електрическа енергия  чл.90, ал.1, т. 3, от ЗОП 1444,28 лв. 12.02.2016г.  Съгласно фактура №0180899605