ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана - Eлектронен дневник

Справка за оценките на всеки ученик на ПГСАГ  можете да направите , като изберете  класа си и за Идентификационен номер използвате следната комбинация: клас буква-номер. Пример: 8b-3

При проблеми е-mail: jm_69@abv.bg