Достъп до обществена информация ПГСАКН

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в ПГСАКН

Заповед за утвърждаване на Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация в ПГСАКН

Заявление за достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация или предоставяне на информация за повторно ползване

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация