Цветовете в web-страниците

Основна информация

 • Цветовете на фона на страницата и на текста могат да се задават чрез изписване на английското название на съответния цвят, например:

 • <font color="blue"> Това е син текст </font>

 • <body bgcolor=" yellow "> (Задава жълт цвят на фона)

 • По отношение на цветовете имайте предвид следното:
  • Не всички оттенъци могат да се изобразят чрез изписване на съответното английско название.
  • Не е препоръчително изобщо да използвате езиковите названия на цветовете , за да зададете цвят.

Кодиране чрез 16-сетичната бройна система

 • В HTML цветовете се задават чрез 16-сетичен код.

 • При 16-тична бройна система се използват цифрите от 0 до 9 плюс латинските букви от A до F. Следователно цифрите, с които боравим при 16-сетичната бройна система, са следните:
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A, B, C, D, E, F

 • Всеки цвят и оттенък могат да се представят в 16-сетична стойност . Точно тези стойности са разрешени за използване в HTML.

 • Браузърите показват всички цветове чрез комбиниране на различните стойности на само 3 цвята: червен (Red), зелен (Green) и син (Blue). Това е т.нар. RGB стандарт. Всеки един от тези 3 основни цвята може да приема стойности от 0 до 255.

 • Всички останали цветове представляват някаква комбинация от тези стойности.

 • Например кода за бял цвят в RGB стандарта е R:255, G:255, B:255, а кода за черен цвят е R:0, G:0, B:0, т.е. нулата "създава" най-тъмната част на спектъра, а 255 - най-светлата.

 • Всяка една от стойностите на RGB може да се представи чрез двойка символи от 16-сетичната бройна система. Така например 255 се изобразява в 16-сетичен код като FF, а 0 се изобразява като 00. В такъв случай кода за бял цвят придобива вида R:FF, G:FF, B:FF, а кода за черен цвят е R:00, G:00, B:00


HTML-код за цвят

 • Когато пишете HTML-код за цвят не трябва да изписвате буквите RGB, а само символите от 16-сетичната бройна система - трябва да ги напишете слято, а най-отпред да поставите знака диез (#). Така HTML-кода за бял цвят има вида #FFFFFF, а HTML-кода за черен цвят е #000000. 

  Внимание! Както беше подчертано в първите уроци, в HTML няма значение дали таговете, атрибутите и техните стойности се изписват с малки или големи букви, както няма значение дали стойностите на атрибутите се затварят в кавички. Но в новата версия XHTML съществува изискването таговете, атрибутите и техните стойности да бъдат изписани с малки букви, а стойностите на атрибутите да се затварят в двойни кавички. Затова е препоръчително буквите в 16-сетичния код да са малки, а целия код да бъде затворен в двойни кавички. 

 • Пример: Задаването на черен цвят на текст трябва да изглежда така: 

  <font color="#000000"> Така се задава черен цвят на текста </font> 

  Задаването на бял фон на страница и черен цвят на текст в тага BODY трябва да изглежда така: 

  <body bgcolor=" #ffffff " text=" #000000 "> text </font>


Таблица с 16-сетичен и RGB код на основните цветове

 • Не е необходимо да умеете да превръщате десетичните стойности на цветовете в шестнадесетични. В много сайтове са публикувани таблици с 16-сетичните кодове на стотици цветове. Ето една таблица с кодовете на няколко основни цвята и техните английски названия:

Цвят

16-сетичен код

RGB код

Английско название

 

#000000

R:0, G:0, B:0

black

 

#ffffff

R:255,G:255, B:255

white

 

#ffff00

R:255,G:255, B:0

yellow

 

#ff0000

R:255, G:0, B:0

red

 

#00ff00

R:0, G:255, B:0

green

 

#0000ff

R:0, G:0, B:255

blue