СПИСЪК
НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС
след ІІІ етап на класиране и записване
в паралелка "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ"
 1. Ивелина Бориславова Иванова
 2. Михаела Сашова Младенова
 3. Мирослав Стоянов Стоянов
 4. Полина Спасова Иванова
 5. Лидия Венциславова Костова
 6. Ивайло Ваньов Иванов
 7. Камелия Валериева Александрова
 8. Юлияна Антонова Петрова
 9. Светослава Светлинова Тодорова
 10. Веселина Витомирова Петрова
 11. Йоанна Методиева Цветанова
 12. Симона Руменова Тодорова
 13. Симона Руменова Цветанова
 14. Ели Атанасова Езекиева
 15. Янка Александрова Борисова
 16. Денис Светлинов Димитров
 17. Мартин Тихомиров Маринов
 18. Филип Бориславов Любенов
 19. Гергана Иванова Георгиева
 20. Брайън Пламенов Тронков
 21. Илиян Данаилов Илиев
 22. Станислава Венциславова Спасова
 23. Вероника Ангелова Асенова