Атрибути на тага <BODY>

В секцията BODY се намира основната част от съдържанието на една HTML -страница - текста, изображенията и изобщо всичко, което е видимо на екрана на потребителя.

Тагът <body> може да съдържа няколко атрибута, които определят до известна степен външния вид на HTML -страницата.

Атрибута BGCOLOR:

Задава фоновия цвят на страницата.

Като фон може да бъде зададен всеки от основните цветове, както и всякакъв оттенък на цвят, получен в следствие на някаква цветова комбинация.

<body bgcolor="английско название на желания цвят">

  • Пример: <body bgcolor="yellow"> 

Атрибут BACKGROUND

Ако искаме за фон да използваме някакво изображение – картинка или снимка.

<body background="picture.jpg">

По този начин изображението ще изпълни целия прозорец на браузъра - от горе до долу и от едната страна до другата - с многократно повтарящи се свои копия.

Изображението трябва да се намира в същата папка (folder), в която се намира и HTML-файла.

Атрибута TEXT

Задава се цвета на текста в страницата.

<body text="red">  Подразбиращия се цвят на текста е червен.

Атрибути link, alink и vlink

Атрибута link указва какъв да бъде цвета на текстовите хипервръзки в HTML-документа. 
Текстова хипервръзка се нарича онази дума или комбинация от думи в HTML-страницата, върху която щракате с мишката, за да отидете на друга страница или на друга част от същата страница.

атрибута link указва по-специално какъв да бъде цвета на непосетените хипервръзки (преди да е щракано върху тях).

alink указва в какъв цвят да се оцветяват хипервръзките в момента на щракането върху тях.

vlink указва как да са оцветени вече посетените връзки.

пример: <body link=“green” alink=“yellow” vlink=“red”>

---------------------------------------

  • Всички атрибути в таговете могат да се използват комбинирано.
  • Реда, в който се изброяват няма значение.
  • пример: <body bgcolor="black" text="white" link="blue" alink="yellow" vlink="green">