1. Заявление до директора за отсъствие от училище - Изтегли
 2. Уведомление до класния ръководител за отсъствие от училище - Изтегли
 3. Заявление за дубликат на диплома - Изтегли
 4. Заявление за изпити - самостоятелна форма - Изтегли
 5. Заявление за изпити - промяна на оценка - Изтегли.
 6. Заявления - декларации за стипендия
  • Заявление за стипендия за отличен успех (6,00)  - Изтегли 
  • Заявление за стипендия по успех от 5,50 до 5,99 - Изтегли
  • Заявление за стипендия по доход от 4,50 до 5,50 - Изтегли
  • Заявление за стипендия за деца без родители - Изтегли
  • Заявление за целева стипендия по доход - Изтегли
 7. Заявление за академична справка- Изтегли