1. Заявление до класен ръководител  за отсъствие от училище до 3 дни - Изтегли
 2. Заявление до Директора за отсъствие от училище от 7 дни - Изтегли
 3. Потвърждение от родител на документ за отсъствие - Изтегли
 4. Приложение 1 за освобождаване от физическо възпитание за ученици до 16 години - Изтегли
 5. Приложение 2 за освобождаване от физическо възпитание за ученици над 16 години - Изтегли
 6. Докладна записка на класен ръководите за освобождаване от физическо възпитание - Изтегли
 7. Заявления - декларации за стипендия
  • Заявление за стипендия за отличен успех (6,00)  - Изтегли 
  • Заявление за стипендия по успех от 5,50 до 5,99 - Изтегли
  • Заявление за стипендия по доход от 4,50 до 5,50 - Изтегли
  • Заявление за стипендия за деца без родители - Изтегли, Изтегли
  • Заявление за стипендия на ученици със трайни увреждания - Изтегли