1. Заявление на родител за обучение в ОРЕС_карантина - Изтегли, Изтегли
 2. Заявление до класен ръководител  за отсъствие от училище до 3 дни - Изтегли
 3. Заявление до Директора за отсъствие от училище от 7 дни - Изтегли
 4. Заявление от родител за освобождаване от часовете по ФВС - Изтегли
 5. Заявления - декларации за стипендия
  • Заявление за стипендия за отличен успех (6,00)  - Изтегли 
  • Заявление за стипендия по успех от 5,50 до 5,99 - Изтегли
  • Заявление за стипендия по доход от 4,50 до 5,50 - Изтегли
  • Заявление за стипендия за деца без родители - Изтегли, Изтегли
  • Заявление за стипендия на ученици със трайни увреждания - Изтегли