На 29.06.2021 г. в ПГСАКН "Проф. арх. Ст. Стефанов" беше отбелязан Националния ден на безопасността на движението по пътищата. В седмицата, предшестваща 29 юли, класните ръководители проведоха беседи по класове. В самия ден, в който отбелязваме Националния ден на безопасност по пътищата в актовата зала на училището се проведе беседа, преминала под мотото "На пътя животът е с предимство". В беседата взеха участие участие ученици от всички класове.
 
В изпълнение инициатива на МОН, свързана с безопасността на движение, която се провежда под мотото „Пази семейството си на пътя“, в ПГСАКН „Проф. арх. Стефан Стефанов“ се организира в сътрудничество с бизнеса, в лицето на дилърството на Ford за град Монтана, представяне на тенденциите в активната и пасивна безопасност от страна на автомобилните производители и конкретно Ford.

Господин Владимир Иванов презентира пред учениците съвременните системи за безопасност, насочени към предотвратяване на ПТП. Разгледани бяха системите за предпазване от нискоскоростни сблъсъци, самостоятелно спиране при опасност от сблъсък, активното самостоятелно движение в лента със спазване на знаци за ограничения и предотвратяване на навлизане в насрещно движение.

Като продължение на срещата бяха демонстрирани част от системите за безопасност, вграждани в автомобилите Ford чрез тестови автомобил.

http://pgsag-montana.com/3d-wall/index.html