ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана - Балообразуване прием 2012/2013 учебна година

Специалност

Интензивно

изучаван език

Брой
ученици

Условия

Балообразуване

                              Прием след завършен седми клас

Професия: Системен програмист
Специалност: Системно програмиране

английски език

36

тест по български език и литература;
тест по математика;

Сбор
от оценката от теста по български език и литература, утроената оценка
от теста по математика и оценките по български език и литература и по
математика от  удостоверението за завършен  7 клас.
Максимален бал: 36

Професия: Строителен техник
Специалност: Строителство и архитектура

английски език

36

 

 

 

                             Прием след завършен осми клас

Професия: Компютърен график
Специалност: Компютърна графика

30

Сбор от удвоената оценка по български език и литература, удвоената оценка по математика и от оценката по изобразително изкуство.
Максимален бал: 30

 

Професия: Строителен техник

Специалност: Строителство и архитектура

30