Специалност

Интензивно

изучаван език

Брой
ученици

Условия

Балообразуване

                              Прием след завършен седми клас

Професия: Системен програмист
Специалност: Системно програмиране

английски език

26

тест по български език и литература;
тест по математика;

Балът за класиране на учениците след завършен VІІ клас се определя като сбор от удвоените резултати по български език и литература и по математика от националното външно оценяване плюс оценките по български език и литература и по математика, изучавани в VII клас.
 

Професия: Строителен техник
Специалност: Строителство и архитектура

немски език

26

 

 

 

                             Прием след завършен осми клас

Професия: Компютърен график
Специалност: Компютърна графика

26

Балът за класиране на учениците след завършен VІІI клас се определя като сбор от удвоената оценка по български език и литература, удвоената оценка по математика и от оценката по изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование. Максимален бал 30.

 

Професия: Строителен техник

Специалност: Строителство и архитектура

26