Специалност

Интензивно

изучаван език

Брой
ученици

Условия

Балообразуване

                              Прием след завършен седми клас

Професия: Системен програмист
Специалност: Системно програмиране

английски език

26

тест по български език и литература;
тест по математика;

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се образува  като сбор от удвоените резултати по български език и литература и по математика от националното външно оценяване плюс оценките по български език и литература и по математика, изучавани в VII клас.
 

Професия: Строителен техник
Специалност: Строителство и архитектура

немски език

26

Професия: Геодезист
Специалност: Геодезия

английски 

език

26