Изтеглете файловете на десктопа, поставете ги в новосъздадена папка с вашето име и клас, след което ги архивирайте.

Файл 1                    Файл 2                Файл 3

Изтеглете двата файла, влезте в архива който създадохте изтрийте трите файла, добавете новите два и запишете архива.

Файл 4    Файл 5