Професия: "Техник-реставратор", Специалност: Архитектурна реставрация "

ІIІ-та степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на английски език/ 18 часа седмично/

Училищен учебен план за X в клас за учебната 2021/2022 година

Архитектурна реставрация е най-новата специалност, която разкрива Професионалната гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки "Проф. арх. Стефан Стефанов" гр. Монтана за новата 2019/2020 учебна година. Училището ще подготвя бъдещи средни техници в строителството. Младите специалисти ще имат възможност да ръководят възстановяването на културно-историческите паметници в цялата страна. Сега такава специалност има само в София, а недостигът на подготвени кадри в тази област е изключително голям.
Завършилият тази специалност ще може:
- да ръководят възстановителните работи по архитектурни паметници;
- да изпълнява специализирано или цялостно техническо ръководство на архитектурно -историческите обектите, както и технически инвеститорски контрол;
- да изготвя сметна документация за строителните обекти.

Завършилият тази специалност може да се реализират в строителни предприятия и фирми, в строителни отдели на предприятия и фирми в останалите сфери на икономиката, в техническите и инвеститорски служби на държавни бюджетни предприятия и организации.