Към дата 29 ноември 2012г. ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов" е обявила следните публични покани ІD9009329
ID9009409