ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ  „ПРОФ. АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ”, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ЩЕ ОСЪЩЕСТВИ МОБИЛНОСТ

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана стартира през изминалата година, втори за гимназията двугодишен проект, в областта на уеб дизайна и уеб технологиите, финансиран по Програма ЕРАЗЪМ +“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“.

Проектът 2017-1-BG01-KA102-035782 „Бъдещето на уеб дизайна и уеб технологиите” е на стойност 104 592.00 евро и има обща продължителност 2 години. Партньор на Професионалната гимназия е WBS TRAINING AG в Дрезден, Германия.

Основна цел на проекта е да осъществи в две последователни години мобилност с цел практика на 40 ученици в Дрезден, Германия и да повиши компетенциите на 4-ма учители по професионална подготовка в областта на уеб дизайна и уеб технологиите. Всяка от двете групи ученици ще изпълни триседмична мобилност в периода април – май /2018 и 2019 година.

Проектът е насочен към ученици от десети и единадесети клас, обучаващи се в специалност „Системно програмиране“. Задължителен критерий за участие в проекта и мобилността е владеенето на немски език.

В продължение на три месеца, класираните за участие в проекта ученици ще преминат предварителна професионална подготовка по специалността и ще участват в онлайн езикова подготовка (Online Linguistic Support (OLS)), необходими им за успешното провеждане на мобилността. Онлайн езиковата подготовка е уникална по рода си и достъпна в онлайн среда, посредством нея участниците в проекта и програма „Еразъм+“, могат да оценят знанията си по езика за мобилност - немски и ще преминат интерактивен езиков курс, определяйки сами темпото на занятията си. Онлайн езиковата подготовка предлага също допълнителни възможности за партньорско и съвместно обучение, като например консултации на живо, занятия с преподаватели, както и форум, поддържан от модератори, предназначен за обучаемите, които да обменят информация и да се подкрепят взаимно по време на мобилността си.