Home » Ad Board » ПРОЕКТИ » Изпълнени проекти

Ads in category: 5
Shown ads: 1-5


Sort by: Date
Качествената  професионална  подготвка  в реална  работна  среда  -  предпоставка   за  успешно развитие  на  човешкия  ресурс
Изпълнени проекти | Views: 497 | Date: 13.11.2008

Професионално обучение на безработни лица в Професионална  гимназия  по строителство, архитектура и  геодезия за динамично съответствие на пазара на труда в област Монтана
Изпълнени проекти | Views: 571 | Date: 20.01.2008

Развитие на човешките ресурси в област  Монтана  чрез осигуряване на продължаващо професионално обучение за възрастни  по строителни  професии  и  менеджмънт
Изпълнени проекти | Views: 526 | Date: 20.01.2008

Професионално  обучение  по   строителство – шанс  за  реинтеграция  на  пазара  на  труда
Изпълнени проекти | Views: 445 | Date: 20.01.2007

Професионално обучение на безработни и работещи в Техникум по строителство за динамично съответствие на пазара на труда  в  град  Монтана..

Изпълнени проекти | Views: 447 | Date: 20.09.2003