Home » Ad Board (6)

УЧЕНИЧЕСКА БОРСА`2010 [1] ПРОЕКТИ [5]
ПРОЕКТИТЕ, ПО КОИТО РАБОТИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ - МОНАТАНА

В 22-ри кабинет са складирани учебници за 8 клас, които се продават на половин цена. В момента в наличност са 5 комплекта, има и учебници и учебни тетрадки по английски език.
УЧЕНИЧЕСКА БОРСА`2010 | Views: 722 | Date: 27.09.2010 | Comments (0)

Качествената  професионална  подготвка  в реална  работна  среда  -  предпоставка   за  успешно развитие  на  човешкия  ресурс
Изпълнени проекти | Views: 501 | Date: 13.11.2008

Професионално обучение на безработни лица в Професионална  гимназия  по строителство, архитектура и  геодезия за динамично съответствие на пазара на труда в област Монтана
Изпълнени проекти | Views: 573 | Date: 20.01.2008

Развитие на човешките ресурси в област  Монтана  чрез осигуряване на продължаващо професионално обучение за възрастни  по строителни  професии  и  менеджмънт
Изпълнени проекти | Views: 531 | Date: 20.01.2008

Професионално  обучение  по   строителство – шанс  за  реинтеграция  на  пазара  на  труда
Изпълнени проекти | Views: 450 | Date: 20.01.2007

Професионално обучение на безработни и работещи в Техникум по строителство за динамично съответствие на пазара на труда  в  град  Монтана..

Изпълнени проекти | Views: 451 | Date: 20.09.2003