Home » 2009 » Октомври » 2 » ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО
15:37
ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

 

Професия: "Строителен техник", Специалност: "Транспортно строителство "

 

ІIІ-та степен на професионална квалификация. УЧЕБЕН ПЛАН

1.Общо описание на специалността

По тази специалност се подготвят кадри, чиято дейност е свързана с проектирането, техническото ръководство, изпълнението на строителството и инвестирането на пътища, ж.п. линии и съоръжения.
Завършилият тази специалност ще може:
- да извършва проектиране на пътища и ж.п. линии;
- да изработва конструктивни проекти на инженерни съоръжения;
- да извършва геодезически измервания;
- да изпълнява специализирано или цялостно техническо ръководство при строителство на пътища, ж.п. линии и инженерни съоръжения;
- да изготвя сметна документация.

2.Вид на учебното заведение, срок и форма на обучение

  • вид на уч. заведение:професионална гимназия; 
  • срок на обучение: 5 години;
  • форма на обучение: дневна.

3.Реализация:

Завършилият тази специалност може да работи във фирми, извършващи строителство и ремонтни работи на пътища, ж.п. линии, инженерни съоръжения, технически и инвеститорски служби.

4.Възможности за израстване кариерата:
Полученото образование дава възможност за продължаване на обучението в колеж и ВУЗ

 

Views: 21862 | Added by: jm_69 | Tags: Транспортно строителство | Rating: 3.7/3
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]