ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана - ПГСАГ - МОНТАНА
 • Училище с 55 годишна традиция!
 • Подготвят се специалисти, чиято дейност е свързана с проектирането, инвестирането, техническото ръководство и отчитането на строителството.
 • Професията е свързана с проектирането, техническото ръководство, изпълнението на строителството и инвестирането на пътища, ж.п. линии и съоръжения.
 • Геодезическите кадри упражняват своята професия главно в строителството на жилищни и промишлени сгради, пътни и водни съоръжения на земната повърхност и в минното дело.
 • Реализация: У нас и в чужбина като софтуерни специалисти във всички области на компютърната и софтуерна промишленост.
 • Завършилите специалността ще могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в компании, притежаващи недвижима собственост, лицензирани консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества, инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации.
 • Компютърният график създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта.

                    Add news 

ОУ "Христо Ботев" с.Самуилово с подкрепата на Детски комплекс град Сливен организира за трета поредна година Национален конкурс "Щърко шарен, добре си ни дошъл". С идването на един от най-красивите сезони – пролетта, щъркелите се завръщат в своите гнезда. Най-голямата естествена колония щъркели по традиция се събира в сливенското село Самуилово. Те гнездят в парка върху 700 годишни дървета. Изключително обичана птица, позната ни с бодрото тракане с клюн, идващо откъм покрива на църквата или по вековните дървета.
Очакваме да пресътворите в своите творби обичания от всички бял щъркел.
Краен срок: 23.04. 2015 г.
Пълна информация за конкурса

Разглеждания: 19 | Добавил: jm_69 | Дата: 25.01.2016 | Комментари(0)

Кампанията "Посланик на технологиите и иновациите" се реализира в рамките на програмата Youth Spark Live на Майкрософт. Посланик на проекта е Анна-Мари Виламовска, секретар на Президента на Република България за иновационна и здравна политика.
Майкрософт България и Иновейшън Стартър, агенция за иновации, партнираща на бизнеса и публичния сектор за дизайн на дългосрочна култура на иновации, започват проект "Млади посланици на технологиите и иновациите", който се реализира в рамките на програмата Youth Spark Live на Майкрософт и ще бъде фокусиран върху технологичните умения, дигиталната грамотност и развитието на креативно и иновативно мислене у младите хора в страната. Посланик на кампанията е Анна-Мари Виламовска, секретар на президента на Република България за иновационна и здравна политика.
Основни партньори на проекта са "Заедно в час" и фондация "Старт ЪП".
Днес обменът на информация и възможн... Прочети още »

Разглеждания: 45 | Добавил: jm_69 | Дата: 12.01.2016 | Комментари(0)

Правителството одобри изплащането от бюджета на Министерството на образованието и науката на 4350 британски лири, които представляват втората вноска за настаняване на Марсело Илиев в общежитие на CATS College Cambridge.

15-годишният ученик от Монтана издържа приемния изпит за колежа в условията на голяма конкуренция. Сумата, необходима за заплащане на таксите и настаняването за двугодишния срок на обучение, е непосилна за неговото семейство. През август тази година Министерският съвет осигури необходимите 4350 британски лири, с които беше обезпечена първата вноска за настаняването на Марсело в общежитие. Сумата тогава беше осигурена от средствата, постъпили по сметката за чужди средства BG43 BNBG 96613300148402, открита в БНБ.

Разглеждания: 47 | Добавил: jm_69 | Дата: 28.12.2015 | Комментари(0)

VIVA Congnita - съвместният проект на Института по математика и информатика при БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM обявява на 19 декември т.г провеждането на третото издание на популярното онлайн състезание  VIVA математика с компютър.

За регистрация и участие трябва предварително да се регистрирате на сайта на състезанието. 

Разглеждания: 59 | Добавил: jm_69 | Дата: 16.12.2015 | Комментари(0)

Програма на ПГСАГ  "Проф. арх. Стефан Стефанов"

Понеделник (7.12.2015 г.):

 1. Откриване на Националната седмица на четенето.
 2. Стартиране на анкета "Чета, защото..."

​Вторник (8.12.2015 г.):

 1. Реализиране на инициативата: "Подари книга на училищната библиотека".

​Сряда (9.12.2015 г.)

 1. Посещение на Панаира на книгата НДК - София.

​Четвъртък (10.12.2015 г.)

 1. "Аз чета ..." - презентации на популярни  сред учениците романи.

​Петък (11.12.2015 г.)

 1. "Ние ви представяме..." - инициатива на учителите да прочетат любима за тях творба пред учениците.
Разглеждания: 57 | Добавил: jm_69 | Дата: 15.12.2015 | Комментари(0)

Ученичката от ХІІ б  клас Михаела Мариусова Лозанова спечели поощрителна награда в регионалния младежки конкурс "Природата говори", организиран от Фондация "ЕкоОбщност" .

Разглеждания: 56 | Добавил: jm_69 | Дата: 09.12.2015 | Комментари(0)

В ПГСАГ "Проф.арх. Стефан Стефанов" Монтана антиспин кампания със съдействието на представители на РЗИ - Монтана и младежкия червен кръст. В часовете по Биология и здравно образование се проведе обучение на тема: "Рисково сексуално поведение" в ХІІ а, ХІІ б и ІХ б клас.

    

... Прочети още »

Разглеждания: 77 | Добавил: jm_69 | Дата: 09.12.2015 | Комментари(0)

Пълен списък на учениците,  които ще получават месечни стипендии:

      

      ... Прочети още »

Разглеждания: 137 | Добавил: jm_69 | Дата: 11.11.2015 | Комментари(0)

От 4 ноември се променя седмичното разписание на ПГСАГ!  Всички ученици да проследят  прамените на програмата си ТУК!

Разглеждания: 106 | Добавил: jm_69 | Дата: 03.11.2015 | Комментари(0)

Първи ноември е общобългарски празник на историческата памет и национално самочувствие, отстоявани с години и десетилетия. Принос за това имат стотици и хиляди знайни и незнайни книжовници, наставници и просветители, борци за национално освобождение, вдъхвали вяра в собствените сили на народа за трудностите, пред които пътят на историята ги изправял неведнъж.

Денят на народните будители възниква в трудното време на душевна разруха и национална покруса след неуспеха в Първата световна война. Сринатият възрожденски идеал за мнозина вещае разпадане на националната ни ценностна система. В такъв момент българите избират историческия опит да ги води. Те се вглеждат в най-светлите имена на българското духовно минало. Търсят съприкосновение с онези, които в трудно и безперспективно време с мощта на своята мисъл възстановяват равновесието и духовния уют на българите:

 

Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Гр... Прочети още »

Разглеждания: 93 | Добавил: jm_69 | Дата: 02.11.2015 | Комментари(0)

1 2 3 ... 26 27 »