ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана - ПГСАГ - МОНТАНА
  • Подготвят се специалисти, чиято дейност е свързана с проектирането, инвестирането, техническото ръководство и отчитането на строителството.
  • Професията е свързана с проектирането, техническото ръководство, изпълнението на строителството и инвестирането на пътища, ж.п. линии и съоръжения.
  • Геодезическите кадри упражняват своята професия главно в строителството на жилищни и промишлени сгради, пътни и водни съоръжения на земната повърхност и в минното дело.
  • Реализация: У нас и в чужбина като софтуерни специалисти във всички области на компютърната и софтуерна промишленост.
  • Завършилите специалността ще могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в компании, притежаващи недвижима собственост, лицензирани консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества, инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации.
  • Компютърният график създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта.

                    Add news 

Навършиха се 144 години от деня, в който Васил Левски увисна на бесилото край София и се превърна в легенда. Тези години бележат не смъртта, а безсмъртието на Апостола. На 19 февруари коленичим отново пред паметника на Левски. Сякаш за българите по-големият празник е обесването, а не рождението на Дякона. Давани са различни обяснения за това. Дали е чувството за вина, че никой на времето не е направил опит да го спаси в пътя му към София, дали защото почитаме повече Възкресението, отколкото Рождество, защото след смъртта си Левски възкръсна в народната памет.

Един светец, напуснал църквата, революционер, проповядващ европейската идея за разбирателство с всички народи, борец за национална свобода, който не се опитва да ограничи свободата на другите, аскет и борец срещу корупцията, както сега е модерно да го наречем, без самият да е корумпиран. Васил Левски е заловен на 27 декември 1872 г. при Къкринското ханче. И до днес не е доказано кой е предателят на Апостола. Часове след ... Прочети още »

Разглеждания: 10 | Добавил: jm_69 | Дата: 18.02.2017 | Комментари(0)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Учениците, желаещи да получават стипендии през ВТОРИ учебен срок на учебната 2016/ 2017 г., могат да се запознаят с Условията за отпускане на стипендии на ученици от сайта на ПГСАГ – Монтана, раздел Ученици, раздел Стипендии. В срок до 06.03.2017 ... Прочети още »

Разглеждания: 42 | Добавил: jm_69 | Дата: 10.02.2017 | Комментари(0)

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф.арх. Стефан Стефанов” Монтана  е сред 23-те училища в страната, включили се в инициативата “Европейско междучасие”. 

Благодарение на това, през  месец март  2017 г., Тоня Маринова от 11 клас, спец. „Недвижими имоти” ще бъде част от групата от 23 ученика от цялата страна, която ще посети Европейския парламент.
Екипът на  “Европейско междучасие” избра участниците след като младежите се състезаваха  с кратък текст или видео в отговор на въпроса: “В каква Европа искам да живея след 5 години?”

Честито на Тоня!

  ... Прочети още »

Разглеждания: 20 | Добавил: jm_69 | Дата: 08.02.2017 | Комментари(0)

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

На 17.01.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0007 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен".

Проектът се осъществ ... Прочети още »

Разглеждания: 51 | Добавил: jm_69 | Дата: 23.01.2017 | Комментари(0)

График за провеждане на общинския кръг на олимпиадите в област Монтана по учебни предмети за учебната 2016/2017 година както следва:

... Прочети още »
Разглеждания: 51 | Добавил: jm_69 | Дата: 16.01.2017 | Комментари(0)

От днес е обявена грипна епидемия в област Монтана, съобщи д-р Даниела Караджова, директор „Надзор на заразните болести” в Регионална здравна инспекция. За последната седмица заболеваемостта се е увеличила двойно ... Прочети още »

Разглеждания: 121 | Добавил: jm_69 | Дата: 03.01.2017 | Комментари(0)

По повод Международния ден без тютюнев дим доброволците от ПГСАГ към БМЧК-Монтана организираха Междучасие без тютюнев дим. През голямото междучасие доброволците раздаваха брошури на ученици, учители и персонал на гимназията. Интереса към кампанията беше голям и всички изявиха желание и интерес към събитието.

Разглеждания: 108 | Добавил: jm_69 | Дата: 20.11.2016 | Комментари(0)

На вниманието на учениците от ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана. Публикуваме заповедта на Директора на училището и пълен списък на учениците, които ще получават стипендии за І учебен срок на 2016/2017 г.

  

   ... Прочети още »

Разглеждания: 166 | Добавил: jm_69 | Дата: 10.11.2016 | Комментари(0)

 

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 22.11.2016 г. от 18:00 ч.  в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана ще се проведат родителски срещи на всички паралелки за излъчване на представители за събранието на родителите, на което ще бъдат избрани представителите на родителите в Обществения съвет на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана.

За член на Обществения съвет всеки родител може да номинира себе си, друг родител на ученик в училището или професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на ученици от училището.

В срещите на родителите може да участва с ... Прочети още »

Разглеждания: 433 | Добавил: jm_69 | Дата: 03.11.2016 | Комментари(0)

Димитровден е -26 октомври и честваме един от любимите български светци  
 Св. великомъченик Димитрий Солунски Мироточиви е роден  в Солун през 3 век, неговият баща бил управител на града, а по религиозни убеждения - християнин. След смъртта на родителите си Димитрий заел висок военен пост, получил заповед да преследва християните. Но той, обратно, ги покровителствал. Заради славянския му произход от древни времена всички славянски народи честват светеца. Българи и сърби го почитат като патрон на цялото славянство.
Има една интересна особеност в иконографията на Свети Димитър - изобразява се като светец-воин. В ранните иконографски типове обикновено е представен в допоясно изображение, или в иконите от царския ред на иконостаса — седящ на трон. В тези случаи обикновено пронизва с копие или меч скорпион. След 16 век, заедно с други светци-воини, е представ ... Прочети още »
Разглеждания: 112 | Добавил: jm_69 | Дата: 26.10.2016 | Комментари(0)

1 2 3 ... 29 30 »