• ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИЯ, КАЧЕСТВО!
  • ПО-ДОБРОТО УЧИЛИЩЕ!
  • ПО-ДОБРОТО УЧИЛИЩЕ!
  • НАСОКИ, ПРЕПОРЪКИ, АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ!
  • Подготвят се специалисти, чиято дейност е свързана с проектирането, инвестирането, техническото ръководство и отчитането на строителството.
  • Геодезическите кадри упражняват своята професия главно в строителството на жилищни и промишлени сгради, пътни и водни съоръжения на земната повърхност и в минното дело.
  • Реализация: У нас и в чужбина като софтуерни специалисти във всички области на компютърната и софтуерна промишленост.
  • Компютърният график създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта.

Add news 

Процедура ОРЕС ученик

ОБЛАСТНИЯТ  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ,

ОБЯВЯВА КОНКУРС НА ТЕМА „ДА СЛАВИМ ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ“

 
През 2020 година СВВБ Монтана е осъществил построяването на военен паметник на опълченеца Ангел Въцов в с. Бели мел, община Чипровци. Областната организация на СВВБ  Монтана има намерение да извърши дейности за паркоустройство и благоустройство на зелените площи около паметника. 
Конкурсът ще бъде проведен в ПГСАКН „Проф. арх. Стефан Стефанов“ и се състои в изготвянето на идеен  проект за озеленяване на зелените площи около паметника и прилежащите паркови елементи и съоръжения. Проектът трябва да бъде подходящо оформен върху предоставена от комисията, снимка (чертеж, подложка) на терена  в мащаб. Избраните растителни видове да са изобразени в мащаб ... Прочети още »

Разглеждания: 34 | Добавил: jm_69 | Дата: 07.01.2022 | Комментари(0)

Разглеждания: 43 | Добавил: jm_69 | Дата: 22.12.2021 | Комментари(0)

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

  1. Обща информация по за проекта

... Прочети още »

Разглеждания: 99 | Добавил: jm_69 | Дата: 27.11.2021 | Комментари(0)

Учебните занятия се провеждат по графика на утвърденото седмично разписание на паралелките със следното часово разпределение:

І учебен час:    08,00 – 08,40 часа

ІІ учебен час:   08,50 – 09,30 часа

ІІІ учебен ча ... Прочети още »

Разглеждания: 134 | Добавил: jm_69 | Дата: 25.10.2021 | Комментари(0)

Учениците, желаещи да получават стипендии през ПЪРВИ учебен срок на учебната 2021/ 2022 г., могат да се запознаят с Условията за отпускане на стипендии на ученици от сайта на ПГСАКН – Монтана, раздел Ученици, раздел Стипендии. В срок до 21.10.2021 г. учениците, желаещи да участват в класиране, подават на класния си ръководител съответния вид заявление, придружено с необходимите документи. В срок до 22.10.2021 г. ... Прочети още »

Разглеждания: 214 | Добавил: jm_69 | Дата: 17.09.2021 | Комментари(0)

Откриването на учебната 2021-2022 г. да се извърши присъствено при спазване на следния ред:

  1. Тържественият ритуал за откриване на новата учебна година да се проведе в двора на училището на 15.09.2021 г. от 09,00 часа само с учениците от  VІІІ и ХІІ клас, като при подреждането на учениците задължителното се спазва отстояние от 1,5 м. и се контролирането носенето на предпазна маска за лице от учениците и персонала.
  2. Обособява се зона за родители с указателни ленти на минимум 3 м. от учениците и ... Прочети още »
Разглеждания: 168 | Добавил: jm_69 | Дата: 10.09.2021 | Комментари(0)

Разглеждания: 111 | Добавил: jm_69 | Дата: 08.09.2021 | Комментари(0)

Разглеждания: 151 | Добавил: jm_69 | Дата: 20.08.2021 | Комментари(0)

Скъпи приятели, ученици и колеги !

На 13 август завърши едно шестдевно туристическо ученическо пътуване, изпълнено с много емоции и преживявания,  финансирано от НП „Отново заедно“. Двадесет и пет ученици и двама ръководители  пътуваха до  град Банско, където в условията на извънучилищна и несемейна среда те осъществиха дейности за подобряване на емоционалното и физическото си  състояние, подобриха комуникационните си умения и социална активност, реализираха дейности, насочени към интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото си развитие.  

... Прочети още »

Разглеждания: 171 | Добавил: jm_69 | Дата: 17.08.2021 | Комментари(0)

Разглеждания: 135 | Добавил: jm_69 | Дата: 12.08.2021 | Комментари(0)

1 2 3 ... 52 53 »