• ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИЯ, КАЧЕСТВО!
  • ПО-ДОБРОТО УЧИЛИЩЕ!
  • НАСОКИ, ПРЕПОРЪКИ, АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ!
  • Подготвят се специалисти, чиято дейност е свързана с проектирането, инвестирането, техническото ръководство и отчитането на строителството.
  • Геодезическите кадри упражняват своята професия главно в строителството на жилищни и промишлени сгради, пътни и водни съоръжения на земната повърхност и в минното дело.
  • Реализация: У нас и в чужбина като софтуерни специалисти във всички области на компютърната и софтуерна промишленост.
  • Компютърният график създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта.
Add news 

Процедура ОРЕС ученик

ЗАПОВЕД № РД 01-259/09.04.2021 г.

На основание чл. 259, ал.1, чл. 105, ал. 6 и чл. 115а, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование в изпълнение на Заповед № РД 09-856 от 09.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01-220 от 08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ

Обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас в дневна форма на обучение за периода от 12.04.2021 г. до 29.04.2021 г. се провежда както следва:

І. График за провеждане на присъствено обучение по класове:

1. От 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8. и 10. клас.

2. От 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9. и 12. клас.

ІІ. График за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ чрез използване на средствата н ... Прочети още »

Разглеждания: 155 | Добавил: jm_69 | Дата: 09.04.2021 | Комментари(0)

... Прочети още »
Разглеждания: 70 | Добавил: jm_69 | Дата: 25.03.2021 | Комментари(0)

На 17.02.2021 г. от 14.00 часа се проведе училищен кръг на състезанието "Най-добър млад строител" в четири дисциплини:  МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ И БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ нанасяне на силиконова мазилка и релефна боя; нанасяне на бояджийско покритие; изпълнение на покритие с латексови бои. Участници : Теодора Василева - ХII a , Иван Найденов  - Х a . Класирана е Теодора Василева  - ХII a . 2. ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - облицовка с фаянсови плочи 1 кв. м - лепене. Участници Ана-Мария Маринова - Х a, Деница Владимирова - ХII a, Милослав Атанасов - ХI a, Катерина Пламенова - ХII a. Класиран на първо място - Милослав Атанасов. 3. ЗИДАРИЯ  теоретичен тест; изпълнение на зидария с керамични тухли и WINERBERGER; Участници : Емануела Михалкова - ХII a , Лидия Ангелова - ХII a , Венцислав Ангелов - Х a , Николай Николаев - Х a. Класирани на първо място Емануела Михалкова - ХII a и  Лидия Ангелова - ХII a. 4. СУХО СТРОИТЕЛСТВО теоретичен тест изграждане на преградна стена, система KNAUF Екипи : Йоана То ... Прочети още »
Разглеждания: 81 | Добавил: jm_69 | Дата: 02.03.2021 | Комментари(0)

По инициатива на ученическия съвет на ПГСАКН, във връзка с празника,

учениците и учителите бяха закичени

с мартеници - символ на здраве и благополучие. 

ЖЕЛАЕМ ВИ КЪСМЕТ В ДНИТЕ И БЛЯСЪК В ОЧИТЕ,

УСМИВКИ НА ЛИЦЕТО И ЛЮБОВ В СЪРЦЕТО!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ЧЕСТИТИ!

Разглеждания: 48 | Добавил: jm_69 | Дата: 02.03.2021 | Комментари(0)

ЗАПОВЕД

№ РД 01-169/27.01.2021 г.

На основание чл. 259, ал.1,  чл. 105, ал. 6 и чл. 115а, ал.1 от Закона за

предучилищното и училищното образование в изпълнение на

Заповед № РД -01-52/26.01.2021 г. за изменение и допълнение

на Зап ... Прочети още »

Разглеждания: 196 | Добавил: jm_69 | Дата: 27.01.2021 | Комментари(0)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Учениците, желаещи да получават стипендии през ВТОРИ  учебен срок на учебната 2020/2021 г., могат да се запознаят с Условията за отпускане на стипендии на ученици от сайта на ПГСАКН – Монтана, раздел Ученици, раздел Стипендии. ... Прочети още »

Разглеждания: 161 | Добавил: jm_69 | Дата: 25.01.2021 | Комментари(0)

Разглеждания: 118 | Добавил: jm_69 | Дата: 19.01.2021 | Комментари(0)

На основание заповед № РД 01-138/04.01.2021 г. учебните занятия се провеждат

по графика на утвърденото седмично разписание на паралелките със

следното часово разпределение:

  • За периода от 11.01.2021 г. до 29.01.2021 г. вкл., както следва:

І учебен час:  08,00 – 08,40 часа

ІІ учебен час: 08,50 – 09,30 часа

ІІІ учебен час: 09,40 – 10,20 часа

ІV учебен час:10,40 – 11,20 часа

V учебен час:  11,30 – 12,10 часа

VІ учебен час: 12,20 – 13,00 часа

... Прочети още »

Разглеждания: 175 | Добавил: jm_69 | Дата: 04.01.2021 | Комментари(0)

На основание заповед РД 01-32/31.12.2020 г . на Министъра на образованието и науката в периода от 04.01.2021 до 31.01.2021 г.

обучението на учениците от 5 до 12 клас да се осъществява от разстояние

в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и

комуникационни технологии.

 

Разглеждания: 125 | Добавил: jm_69 | Дата: 31.12.2020 | Комментари(0)

СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на учениците в самостоятелна форма на обучение

Уважаеми ученици, ръководството на Професионалн ... Прочети още »

Разглеждания: 192 | Добавил: jm_69 | Дата: 28.11.2020 | Комментари(0)

1 2 3 ... 49 50 »