• ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИЯ, КАЧЕСТВО!
  • ПО-ДОБРОТО УЧИЛИЩЕ!
  • НАСОКИ, ПРЕПОРЪКИ, АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ!
  • Подготвят се специалисти, чиято дейност е свързана с проектирането, инвестирането, техническото ръководство и отчитането на строителството.
  • Геодезическите кадри упражняват своята професия главно в строителството на жилищни и промишлени сгради, пътни и водни съоръжения на земната повърхност и в минното дело.
  • Реализация: У нас и в чужбина като софтуерни специалисти във всички области на компютърната и софтуерна промишленост.
  • Компютърният график създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта.

Add news 

Процедура ОРЕС ученик

Учениците, желаещи да получават стипендии през ПЪРВИ учебен срок на учебната 2021/ 2022 г., могат да се запознаят с Условията за отпускане на стипендии на ученици от сайта на ПГСАКН – Монтана, раздел Ученици, раздел Стипендии. В срок до 21.10.2021 г. учениците, желаещи да участват в класиране, подават на класния си ръководител съответния вид заявление, придружено с необходимите документи. В срок до 22.10.2021 г. ... Прочети още »

Разглеждания: 38 | Добавил: jm_69 | Дата: 17.09.2021 | Комментари(0)

Откриването на учебната 2021-2022 г. да се извърши присъствено при спазване на следния ред:

  1. Тържественият ритуал за откриване на новата учебна година да се проведе в двора на училището на 15.09.2021 г. от 09,00 часа само с учениците от  VІІІ и ХІІ клас, като при подреждането на учениците задължителното се спазва отстояние от 1,5 м. и се контролирането носенето на предпазна маска за лице от учениците и персонала.
  2. Обособява се зона за родители с указателни ленти на минимум 3 м. от учениците и ... Прочети още »
Разглеждания: 64 | Добавил: jm_69 | Дата: 10.09.2021 | Комментари(0)

Разглеждания: 30 | Добавил: jm_69 | Дата: 08.09.2021 | Комментари(0)

Разглеждания: 61 | Добавил: jm_69 | Дата: 20.08.2021 | Комментари(0)

Скъпи приятели, ученици и колеги !

На 13 август завърши едно шестдевно туристическо ученическо пътуване, изпълнено с много емоции и преживявания,  финансирано от НП „Отново заедно“. Двадесет и пет ученици и двама ръководители  пътуваха до  град Банско, където в условията на извънучилищна и несемейна среда те осъществиха дейности за подобряване на емоционалното и физическото си  състояние, подобриха комуникационните си умения и социална активност, реализираха дейности, насочени към интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото си развитие.  

... Прочети още »

Разглеждания: 67 | Добавил: jm_69 | Дата: 17.08.2021 | Комментари(0)

Разглеждания: 52 | Добавил: jm_69 | Дата: 12.08.2021 | Комментари(0)

 

Разглеждания: 51 | Добавил: jm_69 | Дата: 12.08.2021 | Комментари(0)

             За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците подават до Началника на Регионалното управление на образованието – Монтана следните документи

  • Заявление за участие в класиране с подредени желания;
  • ... Прочети още »
Разглеждания: 130 | Добавил: jm_69 | Дата: 15.07.2021 | Комментари(0)

Учениците от ПГСАКН, участвали в състезание по приложна електроника "Мога и зная как" на фирма "Елимекс Инженеринг " ЕООД, гр. Горна Оряховица, бяха удостоени със сертификати от ТУ - Варна. Той им дава възможност да бъдат студенти за предстоящата академична година.

Разглеждания: 128 | Добавил: jm_69 | Дата: 11.06.2021 | Комментари(0)

Разглеждания: 302 | Добавил: jm_69 | Дата: 09.06.2021 | Комментари(0)

1 2 3 ... 51 52 »